Միայն Ֆրանսան չէ, որ Յուլիս 14ի այս օրը կը տօնէ  տարեդարձը Ազատութեան եւ Ազատագրութեան դարաշրջանի այգաբացը խորհրդանշող տխրահռչակ Պասթիյի բանտային բերդի կործանումին։

Իր անձին ու գործին նկատմամբ այս աստիճան անտեսումով եւ ժլատ գնահատականով հանդերձ՝ Յակոբ Գուրգէնի անունը միշտ ալ յիշատակութեան կþարժանանայ 19րդ դարավերջի եւ 20րդ դարասկիզբի արեւմտահայ զարթօնքը հունաւորած  վաստակաւորներու շարքին՝ թէ՛ մանկավարժական, թէ՛ հրապարակագրական ասպարէզներէն ներս

Իննիսուն տարի առաջ, այս օրը, 12 Յուլիս 1921ին, Հայաստանի Հանրապետութեան ազատ ու անկախ վերջին տարածքն ու միջնաբերդը՝ Լեռնահայաստանը եւս յանձնուեցաւ Կարմիր Բանակի տիրապետութեան։

Յուլիս 11ը, Մ.Ա.Կ.ի որոշումով, 22 տարիէ ի վեր կը նշուի իբրեւ «Աշխարհի Բնակչութեան Օր»ը։
11 Յուլիս 1987ին, երբ երկրագունդի բնակչութեան թիւը անցաւ 5.000.000.000ը, աւելի լաւ ու բարօր աշխարհի մը պահանջով թափ առած միջազգային շարժումները սկսան ճնշում բանեցնել Մ.Ա.Կ.ի վրայ,
որպէսզի կայացնէ աշխարհի բնակչութեան միջազգային Օր մը հաստատելու որոշումը, զայն նուիրելով մարդկութեան ժողովրդագրական ապագան բարելաւելու առաջադրանքին։

Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ ջերմեռանդ առաջնորդներէն Աւետիք Եւդոկիացի Պատրիարքի վախճանման 300ամեակը կը լրանայ այս Յուլիս 10ին։
Գրիչ եւ տաղերգու էր 7 Ապրիլ 1657ին Եւդոկիա ծնած հայ եկեղեցական մեծահամբաւ այս գործիչը, որ 35 տարեկանին Կարնոյ Առաջնորդ կարգուեցաւ, իսկ 1702էն մինչեւ 1706ին Ֆրանսա իր աքսորումը՝ ստանձնեց գահակալութիւնը միաժամանակ Կ. Պոլսոյ եւ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքութեանց։