Ն.

1919ի այս օրը՝ 23 Յունիսին, աւարտեցան խորխրդարանական առաջին ընտրութիւնները նորանկախ Հայաստանի Հանրապետութեան մէջ։
Ուշագրաւ իրողութիւն է, որ Հայաստանի անկախութեան նուաճումէն շուրջ 13 ամիս ետք միայն կատարուեցան ժողովրդավարական առաջին ընտրութիւնները հանրապետական Հայաստանի մէջ։

Ն.

50 տարի առաջ այսօր, 22 Յունիս 1961ին, Պոլսոյ երայի Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ մէջ, տեղի կþունենար հանդիսաշուք պատարագ, նուիրուած Սրբոց Թարգմանչաց Սահակայ եւ Մեսրոպայ յիշատակին։ Պատարագիչն էր Թուրքիոյ հայոց ծերունազարդ Պատրիարքը՝ Գարեգին Արքեպիսկոպոս Խաչատուրեան։ Պատարագի պահուն սրտի կաթուած ունեցաւ Սրբազան Հայրը եւ քանի մը ժամ ետք վախճանեցաւ։

Ն.

Այսօր՝ 21 Յունիսին, 78 տարեկան պիտի դառնար հայ քնարերգութեան մերօրեայ ներկայացուցիչներէն Լիւդվիգ Դուրեան, եթէ անցեալ Յուլիսին կանգ չառնէր երգ ու խոհ բաշխող մշտահոս սիրտը սիրուած բանաստեղծին։

Այսօր՝ Յունիս 20ին, հայ ժողովուրդը կþոգեկոչէ մահուան հարիւրամեակը իր դասական Մեծութիւններէն Ղազարոս Աղայեանի։
Հայկական մանկագրութեան արժանաւոր ներկայացուցիչը եղաւ Ղազարոս Աղայեան, որ ոչ միայն բանիւ, այլեւ՝ գործով ամբողջապէս նուիրուեցաւ հայ նորահաս սերունդներու բազմակողմանի զարգացման եւ անոնց՝ իբրեւ գիտակից մարդու եւ հայու լիարժէք կազմաւորման։

Այսօր՝ Մայիս 10ին, կը լրանայ ծննդեան 199ամեակը արժանաւոր հայ հոգեւորականի մը՝ Գաբրիէլ Արքեպիսկոպոս Այվազովսկիի։

Հմուտ հայագէտ, թարգմանիչ, նուիրեալ մանկավարժ եւ հոգեւորական անխոնջ գործիչ էր հանճարեղ ծովանկարիչ Յովհաննէս Այվազովսկիի աւագ եղբայր Գաբրիէլը, որ ազգային ծառայութեամբ իմաստաւորեց իրեն վիճակուած 68 տարիներու կեանքը՝ հայ լեզուի եւ մշակոյթի անկորնչելի արժէքներուն պաշտամունքը ամէնուր տարածելով։