Ըստ պաշտօնապէս հրապարակուած տուեալներու՝ 2012ին ընթացքին, Յունաստանի մէջ աւելի քան 4.800.000 աշխատաւորներու եւ թոշակաւորներու եկամուտը նուազած է 18%ով:

Պաշտպանուած բերդի մը երեւոյթը ստացած էր երէկ Աթէնքի կեդրոնը՝ Գերմանիոյ տնտեսութեան նախարար Վոլֆկանկ Սոյպլէի այցելութեան պատճառով:

Յունական Սանթորինի, Կրետէ եւ Միքոնոս կղզիները զբօսաշրջիկներու «հեղեղին» տակ կը խեղդուին, սակայն այս չէ պատկերը որ կը տիրէ Յունաստանի սահմանամերձ կամ հեռաւոր կղզիներուն մէջ: Քալիմնոս, Ասթփալէա, Թելենտոս եւ Փսերիմոս եւ տասնեակ այլ կղզիներու մէջ բնակչութիւնը դէմ յանդիման

Այսօր Չորեքշաբթի գիշեր, հելլէն խորհրդարանէն ներս երեսփոխաններու վաւերացման կը ներկայացուի՝ հանրային սպասարկու հազարաւոր աշխատողներու գործէ արձակումը նախատեսող օրինագիծը: Խորհրդարանէն ներս քննարկումները սկսան երէկ, մինչ համատարած գործադուլ կ'իրագործուէր երկրի աշխատաւորական մեծագոյն սենտիքաներուն կողմէ, որոնք կտրուկ դէմ դասուած են նոր օրինագիծին: Անոնք ահազանգ կը

Շարունակական բողոքի ցոյցերով եւ հաւաքներով դարձեալ փողոց կÿիջնեն քաղաքապետարաններու տեղական ինքնակառավարման պաշտօնեաները եւ ուսուցիչները, իրենց հակառակութիւնը յայտնելով կառավարութեան կողմէ գործադրուող ծրագրին, որ կը նախատեսէ հազարաւոր մարդոց գործէ