altԱթէնքի քաղաքապետարանի «Աննա եւ Մարիա Քալութա» (նախկին Աթինայիքօ) սրահին մէջ Շաբաթ՝ 26 Նոյեմբեր 2016, երեկոյեան ժամը 7ին

 

Բացման խօսք՝ ընկ. Հռիփսիմէ Յարութիւնեան

Կը բանախօսէ
Համազգայինի Կեդրոնական Վարչութեան ատենապետ
Լիբանանէն յատկապէս հրաւիրուած
ընկ. Մկրտիչ Մկրտիչեան

Կը գործադրուի օրուան պատշաճ յայտագիր

- Պատմական ժապաւէնի ցուցադրութիւն,
որ կը ներկայացնէ Յունաստանի Համազգայինի
անցնող 6 տասնամեակներու անցեալը

- Դաշնակի վրայ նուագ՝
Առնօ Պապաճանեանի
“Վաղարշապատի պար” եւ “Nocturne-Գիշերային”
Վարդենի Սպարթալեան

- Համազգայինի “Նայիրի” պարախումբի ելոյթ
պարուսուցութեամբ Էտկար Էղեանի  

Կը պարգեւատրուին Համազգայնական
ցենզաւոր եւ վեթերան ընկեր-ընկերուհիներ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ  ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ  ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ