- Հ.Յ.Դ. «Սարգիս Մինասեան» կոմիտէն ճաշկերոյթով մը նշեց իր հիմնադրութեան 39րդ տարեդարձը եւ, միեւնոյն ատեն, իր գնահատանքի արտայայտութիւնը բերաւ Կ. Մեհեանի գրական, հրապարակագրական եւ հանրային բազմամեայ գործունէութեան համար: Ս. Թիրեաքեան բացման խօսքին մէջ  արտայայտուեցաւ ձեռնարկի նպատակին մասին: Այս առթիւ յայտարարեց, թէ

Յունուար
- Լինտըն Ճոնսըն իր երդումը կատարեց իբրեւ Միացեալ Նահանգներու 36րդ նախագահ։
- Խորհրդային Միութեան արտաքին գործոց նախարար պրն. Անտրէյ Կրոմիկօ, առաջին անգամ ըլլալով յայտարարեց՝ թէ իր երկիրը կողմնակից է Կիպրոսի Դաշնակցային պետութեան վերածման։

- Իր մահկանացուն կնքեց «Յաղթանակի Հայր»ը՝ Մեծն Բրիտանիոյ նախկին վարչապետ սըր Ունսթըն Չըրչիլ։
Փետրուար
- Միացեալ Նահանգները սկսան ռմբակոծել Հիւսիսային Վիէթնամը։
- Թրքական Ազգաժողովը Ինէօնիւի կառավարութեան դէմ քուէարկեց։

Մոսկուայի մէջ, Գերագոյն Խորհուրդի բեմը բարձրացաւ կարճահասակ, տարօրինակ պեխով, տարիքոտ բայց դեռ ժիր մարդ մը,¬ երեւոյթովը առեւտրականի մը՝ որուն ձեռքէն շատ գործեր անցած են ¬ եւ անխռով ըսաւ.¬ «Առողջութիւնս թոյլ չի տար որ շարուանկեմ։ Պէտք է հանգստանամ»։ Անասթաս Միկոյեան 70 տարեկանին, սովիէթական վարչաձեւի բոլոր

(29 Դեկտեմբերէն շար.) Սակայն, երբ խօսում էիր նրա հետ, երբ բացւում էր, կամաց¬կամաց մարմնաւորւում էր Լեռ Կամսարը եւ զգում էիր, որ գործ ունես մի կարդացած, զարգացած մարդու, մի իսկական ժամանակակից գրողի հետ, որ կապուած է կեանքին հազար ու մի թելերով, օժտուած զարմանալի իրատեսութեամբ, կենդանի հիւմըրով ու սուր

Վախճանուեց Լեռ Կամսարը, հայ երգիծաբանութեան շողշողուն եռաստեղութեան վերջին մոհեկանը, Պարոնեանի եւ Օտեանի ապրող, արժանաւոր եւ յոգնած յաջորդը։ Ինչպէս բոլոր մեծ երգիծաբանների, այնպէս ալ Լեռ Կամսարի կեանքին ճանապարհը զարդարուած չէր ծաղիկներով։ Նա ունեցաւ ստեղծագործական հարկադրական ընդհատումներ, սակայն մինչեւ վերջ պահեց