- Հայաստանի Գիտութիւններու Ակադեմիայի հրատարակչականը լոյս ընծայած է ժողովածու մը, ուր կը գտնուին 13րդ ու 14րդ դարերու արաբ պատմաբաններ Եաքուտի, Ապտուլ Ֆիտայի եւ Իպն Շատտայի գրիչէն ելած գործեր՝ զորս հաւաքած ու թարգամանած է պատմաբան Յակոբ Նալպանտեան։ Արաբ աշխարհագիր Եաքուտ տեղեկութիւններ կուտայ Հայաստանի ու դրացի երկիրներու

Հ. Գթ. Խաչի Թեսաղոնիկէի մասնաճիւղի վարչութիւնը, ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս Յունուար 1ին, սարքեց Ամանորի աւանդական սիրուն հանդէսը, մասնակցութեամբ Ծաղկոց¬Նախակրթարանի աշակերտութեան եւ ի ներկայութեան ստուար թիւով ծնողներու եւ կրթասէր ազգայիններու։ Հ. Գթ. Խաչի այս ձեռնարկը եւս ժողովուրդի սրտին շատ մօտիկ

Հայաստանի քարային հարստութիւններուն մէջ առանձնապէս աչքի կը զարնեն տուֆերը, մարմարները, կրանիտները, երկաթաքարերը եւայլն։ Հայաստանի տուֆերը ունին բազմաթիւ յատկանիշեր՝ բազմազանութիւն, այլազան երանգներ եւ տոկունութիւն։ Ցարդ գտնուած են տուֆերու հարիւր հանքեր՝ 2,5 միլիառ խորանարդ մեթր պաշարով, այլ խօսքով՝ Խորհրդային

Հայաստանի մէջ կառուցուած երկաթուղիները կը հանդիսանան Ռուսիոյ երկաթուղիներուն անմիջական շարունակութիւնը եւ անոնց անբաժան մասը։ 1865-1909ին Անդրկովկասի մէջ կառուցուած է 1729 վերստ երկաթուղի։ Մէկ վերստը 1067 քիլոմեթր է։ Այս երկաթուղագիծերուն հաստատումը կը հետապնդէր ռազմական ու տնտեսական նպատակներ։ Արդարեւ, Ռուսիա առաւելագոյն

- Հնդկաստանի Հայկական Ընկերութիւնը միակ կազմակերպութիւնն է, զոր հնդկական կառավարութիւնը ճանչցած է իբրեւ Հնդկահայոց ազգային շահերը պաշտպանելու իրաւազօր մարմին։ Ընկերութեան քարտուղար պ. Ե. Մարթինի տարեկան տեղեկագրէն երեւան կուգայ՝ որ անցած մէկ տարուան ընթացքին, կազմակերպութիւնը իրագործած է շարք մը ազգօգուտ ձեռնարկներ։ Ան