Թուրք լրագրող մը՝ Արիֆ Տեմիրէր, վերջերս այցելած է Հայաստան։ Վերադարձին, թուրք լրագրողը իր ճամբորդական տպաւորութիւնները հրատարակած է «Տիւնիա» թերթին մէջ, որուն աշխատակիցն է։ Կուտանք մաս մը այդ տպաւորութիւններէն, ուր ծածկուած կը մնայ թուրքին կեղծաւորութիւնը՝ դժբախտ պատահարներու շահագործման մէջ։ ¬ «Մեծ զոհողութիւններով

- Երեւանի Գրականութեան եւ Արուեստի թանգարանը, վերջերս, Վիեննայի Մխիթարեան Մատենադարանի տնօրէնութենէն ստացած է լուսապատճէնը 1871-1872ին Պոլիս հրատարակուող «Եփրատ» շաբաթաթերթին։ Լուսապատճէնը կþընդգրկէ շաբաթաթերթին 16 համարները, խմբագրուած՝ Յակոբ Պարոնեանի կողմէ։ Այդ թիւերուն մէջ կը գտնուին մեծանուն երգիծաբանին գրչին

Անգլիացի մեծանուն հայասէր Հարոլտ Պաքսթըն եպիսկոպոս ամբողջ կեանքը նուիրում մը եղած է մարդկութեան բարիքին։ Անկլիքան եկեղեցւոյ հոգեւորական, հովուական, հասարակական ու կրթական պաշտօններ վարած է Անգլիոյ, Կիպրոսի, Ճիպրալթարի եւ Անդրկովկասի մէջ: 1913ին, Թուրքիոյ վարած հակահայ քաղաքականութեան շուրջ առարկայական տուեալներ ձեռք

- Շաբաթ՝ 22 Յունուարին տեղի ունեցաւ «Բագին»ի Ե. զրոյցը, խմբագրատան սրահին մէջ: Նիւթն էր՝ «Իոնեսքոյի մտածումները թատրոնի մասին»: Զեկուցաբեր՝ տոքթ. Բաբգէն Փափազեան: Զեկուցաբերը նախ ծանօթութիւններ տուաւ Իոնեսքոյի կեանքին, գրական նախափորձերուն եւ թատերական գրականութեան նուիրուելու անոր պատճառներուն մասին եւ, բուն նիւթին անցնելէ

- Հնդկաստանի Ասորի ուղղափառ եկեղեցւոյ հոգեւոր պետ Պասիլիոս-Եւգինիոս կաթողիկոսէն Ս. Աթոռիս վեհափառ հայրապետ նորին սրբութիւն Խորէն Ա. կաթողիկոսին ուղղուած հրաւէրին ի պատասխան, 23 Դեկտեմբեր 1965ին օդի ճամբով Քոթայամ մեկնեցաւ դպրեվանքիս տեսուչ Գարեգին եպս. Սարգիսեան՝ իբրեւ վեհափառ հայրապետին ներկայացուցիչը մասնակցելու համար