Շուէտահայ երիտասարդ ճարտարապետ պրն. Տէր¬Յակոբեան, վերջերս Հռոմ այցելած ու Լեւոնեան վարժարանին մէջ ֆրանսերէն լեզուով շահեկան դասախօսութիւն մը տուած է շուէտացիներու վրայ հայերու ազդեցութեանց մասին։ Պրն. Տէր¬Յակոբեան իբր նախաբան տուած է հետեւեալ ծանօթութիւնները.¬ Ա.¬ Շուէտական կշիռքի դրութիւնը ազդուած է հայերէն։ Բ.¬ Գորգի, ասեղնագործութեան ու բանուածքի վերաբերեալ ձեռագործները՝ ազդուած են հայերէն։ Գ.¬ Շուէտական

Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի մասնաճիւղի կազմակերպած բարեկենդանեան մանկական պարահանդէսը տեղի ունեցաւ Փետրուար 16ին, Տուրղութիի «Լ. եւ Ս. Յակոբեան» վարժարանի սրահին մէջ։ Որոշեալ ժամուն մեծ թիւով փոքրիկներ, բարեկենդանեան յատուկ զգսետներ հագած, իրենց մայրերու առաջնորդութեամբ, սրահ կը

«Լ՛Օրիան»ի ցուցասրահին մէջ ցուցադրութեան դրուած են Փոլ Կիրակոսեանի նկարները: Ահաւասիկ նկարիչ մը, որուն նկարներուն ցուցադրութեան կþարժէ երթալ, ո՛չ միայն այս տարի, այլեւ յառաջիկայ տարիներուն: Կþըսենք՝ յառաջիկայ տարիներուն, որովհետեւ իրապէս հետաքրքրական է անոր արուեստին հոլովոյթը:

- Հինգշաբթի՝ 3 Մարտ 1966ին, «Նշան Փալանճեան» ճեմարանի «Վասպուրական» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ Համազգայինի Պէյրութի վարչութեան նախաձեռնութեամբ, լիբանանցի արուեստագէտներու գծագրութիւններու (art graphique) ցուցադրութեան պաշտօնական բացումը, որուն կը մասնակցին մօտաւորապէս

Վարդանանցի տօնին առիթով, Կիրակի օր, Փետրուար 20ին, Գոքինիոյ Սրբ. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ, հանդիսաւոր Ս. Պատարագ մատուցուեցաւ։ Յաւարտ Ս. Պատարագի, Գոքինիոյ Ազգային եւ Զաւարեան Միացեալ վարժարաններու աշակերտութեան մասնակցութեամբ տեղի ունեցաւ յատուկ հանդէս մը։ Բարձրագոյն դասարաններու աշակերտութեան կողմէ տեղի ունեցան խմբերգներ եւ