Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոցներու Յունաստանի մէջ հաստատման եօթներորդ տարուոյ բարեբաստիկ առիթով, մեր խօսքը այսօր կþուղղենք ձեզի, սիրելի հայ ծնողներ.- «Յարուցեալ Ազգի մը զաւակներն ենք եւ մեզմէն ամէն ոք յիշատակ ու պատգամ մը ժառանգած է իր անվերադարձ նահատակներէն. մաղթանք եւ օրհնութիւն մը՝ մարող

- Զարմանալի է Հայաստան աշխարհը։ Քանի մը բուռ հող, աջ ու ձախ լեռներ, խոր¬խոր ձորակներ եւ քար... եւ այդ քարերուն տակ, ձորակներուն կողերուն, լեռներու ծոցին՝ անհամար գանձեր։ Հայոց լեռներուն մէջ պղինձ գտած են։ Պղինձին հետ պղինձէ թասեր, սափորներ, զէնքեր, գաւաթներ, կանթեղներ, զարդեր։ Հայոց լեռներուն մէջ ոսկի գտած են։ Նոր հանքերու կողքին կան հին

1961ին Պաղտատի Հ.Մ.Ը.Մ.ի կազմակերպած առաջին միջ-մասնաճիւղային մարզահանդէսի ստեղծած խանդավառութիւնը եւ ձեռք բերուած մեծ յաջողութիւնը առիթ տուին Պաղտատի Հ.Մ.Ը.Մ.ի վարիչներուն՝ որոշելու ամէն տարի կազմակերպել միջ-մասնաճիւղային մրցումներ: 1965 Սեպտեմբեր 17, 18, 19 տօնական օրեր էին գաղութին հայ հասարակութեան

Այս օրերուն միջազգային մամուլը լայնօրէն կը զբաղի Պօղոս Զ. Պապին՝ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան տուած այցելութեամբ: Այդ մեկնաբանութիւններուն մէջ ամէնէն յատկանշականը եւ ուշագրաւներէն մէկը կը հանդիսանայ ֆրանսական «Լ'էքսփրես» շաբաթաթերթին յօդուածը, որ կը կրէ «2000 թուականին Պապը» խորագիրը: Ծանօթ լրագրող Ժորժ Սիւֆեր, որ թերթին Ֆրանսայի բաժնին խմբագիրն է, տալէ ետք Ս. քահանայապետին ճամբորդութեան կազմակերպման մանրամասնութիւնները, կը թուէ այս բացառիկ այցելութեան

- Հայազգի ծովակալ Ի. Իսակով Հայաստանի Գիտութիւններու Ակադեմիոյ նուիրած է աշխարհացոյց քարտէսներու հաւաքածոյ մը, որ եզակի է իր տեսակին մէջ։ Տասնեւինը քարտէսներ՝ որոնք հրատարակուած են վերջին 300 տարիներու ընթացքին զանազան քաղաքներու մէջ, կը պատկերացնեն բազմաթիւ երկրամասեր՝ շահեկան մանրամասնութիւններով։ Այս հաւաքածոյին մէջ կը