Աթէնքի մէջ հանրային փոխադրամիջոցներու գործադուլը կը շարունակուի, դժուար պայմաններ ստեղծելով մայրաքաղաքին մէջ: Դարձեալ գործադուլի դիմած են թրամվայ, մեթրօ, հանրակառքերու եւ երկաթուղիներու պաշտօնէութիւնը: Գործադուլին այսօր կը միանան TAXI-ներու վարորդները 48 ժամուայ համար:

Կազի պեղումներու հարցը լարած կը պահէ մթնոլորտը


Ընթացքի մէջ է Յունաստանի աշխարհաքաղաքական տարածաշրջանէն ներս «ճատրակի» դժուարագոյն խաղ մը, ուր Անգարա եւ Նիկոսիա կիրքերը կը լարեն, մինչ Աթէնք ջղագրգռութեամբ կը հետեւի հարցին:

Կառավարական կուսակցութեան շարքերուն մէջ բողոքի մեծ ալիք ծագած է, երկու օր առաջ յայտարարուած տնտե սական խստագոյն որոշումներու կապակցութեամբ: Հինգ ժամ տեւած երէկուան խորհրդաժողովի մը ընթացքին, 30է աւելի երեսփոխաններ խօսք առին, խստօրէն դատապարտելով կառավարութեան որոշումները, եւ նախազգուշացնելով թէ՝ անտրամադիր են խորհրդարանէն ներս անոնց ի նպաստ քուէարկելու:

100.000 հանրային պաշտօնեաներ իրենց գործերէն պիտի արձակուին

Յունաստանի կառավարութեան եւ եւրոպական «վերահսկողութեան» մարմնի՝ «թրոյքա»ի խորհրդակցութիւններու աւարտին, նոր խիստ հարուածներ կը հասնին երկրի աշխատաւոր, թոշակառու եւ պետական պաշտօնեաներու զանգուածներուն վրայ։

Բողոքի ցոյցերով, ոստիկանութեան կողմէ խիստ ապահովական միջոցներու գործադրումով, Մոլոթոֆ ռումբերու արձակումով եւ ժողովրդային զայրոյթի արտայայտութիւններով յատկանշուեցաւ անցնող շաբաթավերջը, Թեսաղոնիկէի մէջ կայացած Միջազգային Տօնավաճառի բացման առիթով։