alt30 Սեպ­տեմ­բե­րի ա­ռա­ւօ­տեան կա­նուխ ժա­մե­րէն ­Հա­լէ­պը կրկին թա­տե­րա­բեմ դար­ձաւ ռմբա­կո­ծու­մի: ­Զի­նեալ ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րում­ներ ռմբա­կո­ծե­ցին ­Հա­լէ­պի ­Նոր ­Գիւղ եւ ­Վիլ­լա­ներ հա­յա­շատ թա­ղա­մա­սե­րը:

altԱյ­սօր ա­ռա­ւօ­տեան վաղ ժա­մե­րէն զի­նեալ ա­հա­բեկ­չա­կան խմբա­ւո­րում­ներ կը հրթի­ռա­կո­ծեն ­Հա­լէ­պի ­Նոր ­Գիւղ եւ ­Վիլ­լա­ներ հա­յա­շատ թա­ղա­մա­սե­րը։

alt«Գանձասար». Այսօր առաւօտեան ժամերէն սկսեալ զինեալ ահաբեկչական խմբաւորումներ կը հրթիռակոծեն Հալէպի Թիլել, Սեյիտ Ալի եւ Ազիզիէ թաղամասերը: Վայրկեաններ առաջ հրթիռակոծուեցաւ Ազիզիէի հայահոծ թաղամասին մէջ գտնուուղ ՀՄԸՄ-ի դաշտը:

altԻս­րա­յէ­լի խորհր­դա­րա­նի՝ Ք­նե­սե­թի, փոխ­նա­խա­գահ եւ Իս­րա­յէլ-­Հա­յաս­տան պատ­գա­մա­ւո­րա­կան բա­րե­կա­մա­կան խում­բի ղե­կա­վար ­Թա­լի Փ­լոս­քով, հայ-իս­րա­յէ­լեան գոր­ծակ­ցու­թեան հա­սա­րա­կա­կան հա­մախմբ­ման մի­ջո­ցին յայ­տա­րա­րած է, որ ինք միշտ ե­ղած

­altԹուր­քիոյ մէջ մեծ աղ­մուկ յա­ռա­ջա­ցու­ցած են ­Քո­սո­վո­յի դպրոց­նե­րուն բաժ­նուած քար­տէս­նե­րը, ուր ­Հա­յաս­տա­նը ներ­կա­յա­ցո­ւած է հին սահ­ման­նե­րով,- կը գրէ News.am։