Գեր­մա­նա­կան խորհր­դա­րա­նին՝ ­Պուն­տես­թա­կի մէջ ­Փետ­րո­ւար 25ին տե­ղի ու­նե­ցած է բուռն քննար­կում՝ «­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թիւն» եզ­րը պա­րու­նա­կող բա­նա­ձե­ւին շուրջ: Քըն­նար­կու­մը ըն­թա­ցած է ծայ­րա­յեղ դի­տար­կում­նե­րով, քա­նի որ ­Կա­նաչ­նե­րը, ո­րոնք փաս­տա­թուղ­թին եւ քննարկ­ման նա­խա­ձեռ­նու­թեան հե­ղի­նակ­ներն են, դժգո­հած են ­Պուն­տես­թա­կի` «Էր­տո­ղա­նը քա­ղա­քա­կան ներ­կայ պայ­ման­նե­րուն մէջ

­altՓետ­րո­ւար 24ին ­Գեր­մանիոյ դաշ­նա­յին խորհրդա­րա­նին մէջ պի­տի քննար­կո­ւի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման խնդի­րը: ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բերեալ նա­խա­գիծ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցած են ­Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նի ­Ձա­խե­րու (Die Linke) եւ ­Կա­նաչ­նե­րու (Die GrՖne) կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը: ­Փետ­րո­ւար 24ին խորհր­դա­րա­

Հ.Յ.Դ. Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի հա­ղոր­դակ­ցու­թեանց վա­րիչ Է­լի­զա­պէթ ­Չուլ­ճեան, «Ա­զա­տու­թիւն» ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նին հետ ­Փետ­րո­ւար 11ին կա­տա­րո­ւած հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, նշած է, որ ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը ջան­քեր կը գոր­ծադ­րէ, որ­պէս­զի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու յա­ջորդ պե­տա­կան ա­մա­վար­կին մէջ 10 մի­լիոն տո­լա­րի մար­դա­սի­րա­կան օ­ժան­դա­կու­թիւն

altԵւ­րո­պա­յի Խոր­հուր­դի Խորհր­դա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վի ձմեռ­նա­յին նստաշր­ջա­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցած եր­կու հա­կա­հայ­կա­կան բա­նա­ձե­ւե­րու նա­խա­գի­ծե­րու քննարկ­ման վե­րա­բե­րեալ (ո­րոնց­մէ մէ­կը ըն­դու­նո­ւե­ցաւ, միւ­սը` ոչ), Ար­ցախ լոյս տես­նող «Ա­պա­ռաժ» թեր­թը զրու­ցած է Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի ա­տե­նա­

­­altՄէկ զե­կոյ­ցը մեր­ժո­ւե­ցաւ, երկ­րոր­դը ըն­դու­նո­ւե­ցաւ

Եւ­րո­պա­յի Խոր­հուր­դի Խորհրդա­րա­նա­կան Վե­հա­ժո­ղո­վը, ե­րէկ կէ­սօ­րին Սթ­րազ­պուր­կի մէջ, թէժ քննար­կու­մի են­թար­կեց ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հար­ցին շուրջ ներ­կա­յա­ցո­ւած եր­կու զե­կոյց­նե­րը՝ ա.) «­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի գրա­ւեալ այլ տա­րածք­նե­րուն մէջ բռնու­թեան ա­ճը», զե­կու­ցա­բեր