25 Յունիսին, Միացեալ Նահանգներու Հայ երիտասարդաց Դաշնակցութեան 28-րդ պատգամաւորական ժողովի բացման հանդէսը տեղի ունեցաւ մեծ եւ բացառիկ շուքով, Փրովիտենսի Շերաթոն-Պիլթմոր պանդոկին մէջ: Բացման այս փառաշուք հանդէսին ներկայ գտնուած են Ռոտ Այլընտ նահանգի կառավարիչը, ծերակուտական Փասթորտ,

Մեր պատմահայրը Խորենացի իր հայոց պատմութեան երրորդ գիրքին մէջ հետեւեալ ձեւով կը պատմէ իր Եգիպտոս այցելութիւնը: «… Այսպիսի շրջագայութեամբ մտանք Եգիպտոս, այն հռչակուած աշխարհը, որ զերծ է անչափ ցրտից եւ տօթից՝ հեղեղներից եւ երաշտից, երկրի գեղեցիկ մասում զետեղուած լինելով, ամենատեսակ պտուղներով լիովին լցուած, անձեռագործ Նեղոսով պարսպատուած, որ ոչ միայն պահպանութիւն է տալիս, այլեւ ընդունակ է իրենից մատակարարելու բաւական կերակուր,

Նիւ Եորքէն՝ Լեւոն Քէշիշեան հետեւեալ մանրամասնութիւնները կը հաղորդէ ռումանահայ գաղթականներու Նիւ Եորք ժամանման առթիւ.-
Երկուշաբթի իրիկուն, ժամը 9:00-ին, «Փրեզիտենթ էրլայն» օդանաւով այստեղ հասան 96 հայ տարագիրներ, Պէյրութէն (Լիբանան):

Մոնթրէալէն կը գրեն.- 4 Յունիսի Կիրակի գիշեր Ուքրանական թատրոնի ընդարձակ սրահին մէջ տեղի ունեցաւ տօնակատարութիւնը Հայաստանի անկախութեան 43-րդ տարեդարձին, հոծ բազմութեան մը ներկայութեան:

«Ազդակ» իր նախանցեալ թիւով հրատարակեց շահեկան տեղեկութիւններ՝ հայ բժշկական  միութեան գործունէութեան մասին, տեսակցութիւն մը ունենալով միութեան յարգելի ատենապետ տոքթ. Գէորգ Կերկերեանի հետ: