Իզմիրի 1922-ի աղէտի օրերուն Յունաստան ապաստանած հայ գաղթականներուն մէջ կային նաեւ ֆութպոլի հայկական խումբին մաս կազմող մարզիկներ։

Յունաստանի Հ.Մ.Ը.Մ.ի ոտնագնդակի առաջին խումբը.
կ'երեւին՝ Վահան Պոզուքեան, Կարապետ Շահինեան,
Գէորգ Յաբէթեան, Համբարձում Կիւտէնեան, Միհրան Սարաֆեան,
Մկրտիչ Յաբէթեան, Յարութիւն Գպրզլեան, Հայկ Տէտէեան,
Մանուկ Իւթիւճեան, Հայկ Պարսիկեան, Արտաշէս Գորաճեան,
Զարեհ Մինասեան

Անոնք մեծ մասամբ հաստատուած էին Աթէնքի շրջանէն ներս ուր ոչ միութիւն կար եւ ոչ ալ այդ մասին մտածող։ Յունական խումբերէն Բանիոնիոսը, շնորհիւ կառավարութեան օգնութեան, իր խումբը կը վերակազմէ եւ իր ատենապետ պրն. Տիմիթրիոս Տալլասի դիմումով կը հրաւիրուին մասնակցելու «Արմենիքի»ի մարզիկներ Գէորգ եւ Մկրտիչ Յաբէթեանները, Համբարձում Կիւտէնեանը եւ Խորէն Ահարոնեանը։ Տարի մը յետոյ, մնացեալ ֆութպոլիստներըն ալ Աթէնք կը հաստատուին ու անմիջապէս գործի կը լծուին։
«Արմենիքի» լրիւ կազմով դաշտ կþիջնէ, բարեկամական մրցումներու շարք մը ունենալով։ Հազիւ չորս-հինգ մրցումներ ունենալէ ետք, միշտ լաւ արդիւնքներով, 1924-ին Աթէնք կը հասնի պրն. Մ. Մալումեան։ Պոլսէն Ֆրանսա գաղթած եւ այնտեղ վկայեալ մարզիչի վկայականը ստանալէ անմիջապէս ետք, շփումներ կը հաստատէ Հ.Մ.Ը.Մ.ը Յունաստանի մէջ հիմնելու մտադրութեամբ։ Իր այդ որոշումը կը տրուի յետ կարճատեւ բանակցութիւններու եւ խորհրդակցութիւններու սկաուտ պետ Պետրոս Գայեանի եւ ֆութպոլի խմբապէտ Գէորգ Յաբէթեանի հետ։ Այսպէս կը հրաւիրուին կարգ մը ազգայիններ եւ կը նշանակեն Հ.Մ.Ը.Մ.ի նորակազմ վարչութիւն մը հետեւեալ անդամներով.- ատենապետ՝ Առաքել Պետրոսեան, փոխ ատենապետ՝ Ստեփան Տամլամայեան, գանձապետ՝ պատուելի Աճէմեան, ֆութպոլի եւ մարզանքի վարիչ՝ Գէորգ Յաբէթեան, ընդհանուր սկաուտ պետ՝ Պետրոս Գայեան, օգնական սկաուտ պետ՝ Հայկ Տէտէեան։
Նորակազմ վարչութիւնը առանց ժամավաճառութեան գործի կþանցնի եւ առաջին հերթին դիմում կը կատարէ հելլէն կառավարութեան որմէ պաշտօնապէս կը ճանչցուի եւ յետոյ նորակազմ ֆութպոլի ֆետերասիոնէն -Է.Փ.Ս.Ա.- որով իրաւունք կը ստանայ ախոյեանութեան մասնակցելու։ 1924-25 տարեշրջանին ախոյենական մրցաշարքը կը սկսի։ Ինը մասնակցող խումբերէն մէկը կþըլլայ Հ.Մ.Ը.Մ.ը։ Փետրուար ամսուայ մէջ տեղի կþունենան աւարտական մրցումները, որուն կը մասնակցին Բանաթինայիքոս, Ա.Է.Ք., Աթրոմիթոս եւ Հ.Մ.Ը.Մ.։ Առաջին մրցումին Բանաթինայիքոս կը շահի Աթրոմիթոսին 4-0 արդիւնքով։ Երկրորդ մրցումը Ա.Է.Ք.ի եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի միջեւ 0-0 արդիւնքով կ'աւարտի։ Երկարաձգումի 29-րդ վայրկեանին Ա.Է.Ք. կոլ մը կը նշանակէ եւ իրաւունք կը ստանայ մասնակցելու աւարտական մրցումին որու ընթացքին կը պարտուի 2-1 Բանաթինայիոքոսէն, որը կը դառնայ ախոյեան։
Այնուամենայնիւ Հ.Մ.Ը.Մ. դիւրութեամբ կը յաղթէ Աթրոմիթոսի եւ կը գրաւէ երրորդ դիրքը։ Այսպէս «Արմենիքի» եզական առիթ մը կը փախցնէ ախոյեան դառնալու քանի Բանաթինայիքոս աւել «մատչելի» խումբ մը կը թուէր ըլլալ։ Առ ի հետաքրքրութիւն ստորեւ կուտանք այդ շրջանի մեր ֆութպոլիստներու անունները.- Հայկ Տէտէյեան՝ բերդապահ, Գէորգ Յաբէթեան, Խորէն Ահարոնեան, Համբարձում Կիւտէնեան՝ յետսպահաներ, Արտաշէս Գորաճեան, Միհրան Սարաֆեան, Յարութիւն Գըպրըզլեան, Հայկ Պարսիկեան՝ միջնապահներ, Մկրտիչ Յաբէթեան, Կարօ Շահինեան, Վահան Պոզուքեան, Զարեհ Մինասեան, Մանուկ Թիւթիւնճեան, Մուրատ Գէսէմեան, Հայկազուն Սէթեան եւ Սերովբէ...
Հարկ է յիշել, որ Սելանիկի մէջ եւս հայ մարզիկներ կային, ինչպէս Հալէպեան, որ Արիսի միջնապահներէն էր։ Հետագային երեւան եկան նորեր ալ ինչպէս Դանիէլ Դանիէլեան եւ Վահագն Աբրահամեան։ 

Կ. Գ.