Թր­քա­կան «­Գորշ ­Գայ­լեր» ծայ­րա­յեղ ազ­գայ­նա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան քա­ղա­քա­կան թե­ւը հան­դի­սա­ցող Ազ­գայ­նա­կան ­Շար­ժում կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գահ ­Տեւ­լեթ ­Պահ­չե­լի, իր կու­սակ­ցու­թեան ­Յու­նիս 8ի նիս­տի ըն­թաց­քին, ար­տա­յայ­տո­ւած է ­Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նին կող­մէ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան բա­նա­ձե­ւի վա­ւե­րաց­ման

­altՏե­ղե­կա­տո­ւա­կան ար­հես­տա­գի­տու­թեան անվ­տան­գու­թեան փոր­ձա­գէտ ­Սա­մո­ւէլ ­Մար­տի­րո­սեան յայ­տա­րա­րած է, որ հա­մա­ցան­ցին վրայ ստեղ­ծո­ւած է ատր­պէյ­ճա­նա­կան նոր կայք մը՝ հա­յե­րէ­նով։

altԹր­քա­կան լրա­տո­ւա­մի­ջոց­ներ կը հա­ղոր­դեն, որ ­Թուր­քիոյ նա­խա­գահ ­Ռե­ճեփ ­Թա­յիփ Էր­տո­ղան, ­Սա­պա­հէտ­տին ­Զա­յիմ հա­

alt«Էօզ­կիւր ­Կիւն­տէմ» թրքա­կան թեր­թի նախ­կին տնօ­րէ­նու­հի, ­Հայ ­Դա­տի ի նպաստ իր դիր­քո­րո­շու­մով ծա­նօթ փաս­տա­բա­նու­հի Է­րէն ­Քէս­քին եւ նոյն թեր­թի նախ­կին խմբագ­րա­պետ ­Ռէյ­հան ­Չա­փան, այդ թեր­թին մէջ լոյս ըն­ծա­յո­ւած ի­րենց յօ­դո­ւած­նե­րով «ա­

­altՊոլ­սոյ «Ա­րաս» հրա­տա­րակ­չու­թիւ­նը շու­տով լոյս պի­տի ըն­ծա­յէ Ան­թո­ւան տէ ­Սենթ-էկ­զիւ­փե­րիի «­Փոք­րիկ իշ­խա­նը» ստեղ­ծա­գոր­ծու­թեան ա­րեւմ­տա­հա­յե­րէն եւ համ­շէ­նա­հա­յե­րէն թարգ­մա­նու­թիւն­նե­րը: