Յու­նիս 10ին, Սթ­րազ­պուր­կի (Ֆ­րան­սա) մէջ, Եւ­րո­խորհրդա­րա­նի լիա­գու­մար նիս­տի ըն­թաց­քին, քո­ւէար­կո­ւե­ցաւ Թուր­քիոյ մա­սին 2014ի տա­րե­կան զե­կոյ­ցը, որ ընդ­հան­րա­պէս ժխտա­կան ակ­նարկ կը կա­տա­րէ

­Սու­րիոյ նա­խա­գահ Պաշ­շար Ա­սատ խոս­տա­ցած է, որ Սու­րիան մօտ ա­պա­գա­յին պի­տի հա­մալ­րէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող եր­կիր­նե­րու ցու­ցա­կը: Ա­սատ այս մա­սին յայտ­նած է Յու­նիս 1-5 աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցով Սու­րիա գտնո­

Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը, Թուր­քիոյ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թեանց առն­չու­թեամբ, իր ա­ջակ­ցու­թիւ­նը յայտ­նած էր քրտա­մէտ Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու Ժո­ղով­դավ­րա­կան Կու­սակ­ցու­թեան:

­Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նի Ս­տո­րին ­Պա­լա­տի մե­ծա­մաս­նու­թիւ­նը մտա­դիր է ճանչ­նալու ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: Այս մա­սին RTBF եւ RT պատ­կե­րաս­փիւ­ռի կա­յան­նե­րուն տո­ւած հար­ցազ­րոյ­ցի ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րած է ­Պել­ճի­քա­

Պ­րա­զի­լի Դաշ­նա­յին (Federal) Ծե­րա­կոյ­տը 3 Յու­նի­սին վա­ւե­րա­ցուց Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող Բա­նա­ձե­ւը: Թիւ 550/2015 Բա­նա­ձե­ւը ներ­կա­յա­ցո­ւած էր ծե­րա­կու­տա­կան­ներ Ա­լիո­զիօ Նու­նեզ Ֆե­րէյ­րա Ֆի­լո­յի եւ Հո­զէ Սե­