• Յաջորդ օրերուն  իր աշխատանքներուն պիտի սկսի Սովիէթ Միութեան Համայնավար կուսակցութեան 22-րդ համագումարը, որուն առջեւ կը կարծուի թէ՝ մեծ ճառ մը պիտի խօսի վարչապետ պրն. Խրուշչէվ:

  • Երեւանի պետական համալսարանի հրատարակութեամբ լոյս տեսած է Թ. Յակոբեանի «Ուրուագծեր Հայաստանի Պատմական Աշխարհագրութեան» երկասիրութիւնը, որ խիստ շահեկան տեղեկութիւններ կուտայ հայկական լեռնաշխարհի, բնութեան, պատմական Հայաստանի ճամբաներուն, վարչական բաժանումներուն, կարեւոր վայրերու, բնակչութեան թիւի, զբաղումի, դասակարգային եւ ցեղային կազմի մասին՝ ըստ պատմական ժամանակաշրջաններու:

Այս տարեշրջանին բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւններու (ԲՈՒՀ) ուսանողութեան թիւը բարձրացած է 5,187-ի, որոնք մեծ մասամբ աշխատող երիտասարդներ եւ երիտասարդուհիներ են: Երեւանի Բազմարւեստից հիմնարկութիւն եւ Պետական համալսարան մտած են 1700, Մանկավարժական հիմնարկութիւնը՝ 400, Բժշկական համալսարանը՝ 344 հոգի

Ազդակ կը հրատարակէ.- Ազգային «Յառաջ» վարժարանի Շրջանային միութիւնը իր կազմութենէն ի վեր, ամէն տարի, առանց բացառութեան, թատերական ընտիր ձեռնարկ մը կ՛ընէ՝ ընդառաջելով ժողովուրդի բուռն ցանկութեան: Սակայն հարկ է յայտնել, թէ այս տարուան տրամախօսութիւնը՝ «Խաղամոլը», որ ներկայացուեցաւ 17 Սեպտեմբեր 1961, Կիրակի,

  • Խորհրդային Միութեան նախարարներու խորհուրդը քննութեան առած եւ վաւերացուցած է Հայաստանի համայնավար կուսակցութեան Կեդրոնական կոմիտէի եւ Հայաստանի նախարարներու խորհուրդին մէկ առաջարկը: