­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան 25ա­մեա­կին ա­ռի­թով, Ե­րե­ւա­նի մէջ կազ­մա­կեր­պո­ւած զօ­րա­հան­դէ­սի ըն­թաց­քին, հե­ռա­հար պա­լիս­թիք հրթիռ­նե­րու կա­յանք­նե­րուն ցու­ցադ­րու­թիւ­նը ան­հանգս­տա­ցու­ցած է բա­ցի Ատր­պէյ­ճա­նէն, նաեւ՝ ­Թուր­քիան:

Ըստ News.amի՝ թրքա­կան մա­մու­լի մէջ անդ­րա­դար­ձած են զօ­րա­հան­դէ­սի ժա­մա­նակ ցու­ցադ­րո­ւած «իս­քան­տեր» հե­ռա­հար հրթիռ­նե­րուն` նշե­լով, որ ա­նոնք կը սպառ­նան տա­րա­ծաշր­ջա­նի շարք մը եր­կիր­նե­րու:

Թր­քա­կան DunyaBulteni կայ­քը գրած է, թէ ­Հա­յաս­տա­նի զի­նա­նո­ցին մէջ կը գտնուի աշ­խար­հի ա­մե­նաազ­դու հրթի­ռա­յին հա­մա­կարգ­նե­րէն հա­մա­րո­ւող «իս­քան­տեր»ը, որ կրնայ հա­րո­ւա­ծել մին­չեւ ­Թուր­քիոյ կեդ­րո­նա­կան մա­սը գտնո­ւող Ս­վազ քա­ղա­քը:
­Կայ­քը նաեւ նշած է, թէ ­Հա­յաս­տա­նի զի­նո­ւած ու­ժե­րուն մէջ հեր­թա­պա­հու­թեան կանգ­նած են նաեւ ­Թուր­քիոյ սպառ­նա­ցող S-300 հա­մա­կարգ­ներ: