­Թուր­քիոյ մէջ Հ­րանդ ­Տին­քի սպա­նու­թեան գոր­ծի ծի­րէն ներս, ­Յու­լիս 26ին, ­Պոլ­սոյ եւ Տ­րա­պի­զո­նի մէջ տե­ղի ու­նե­ցած են ձեր­բա­կա­լու­թիւն­ներ։

­Պոլ­սա­հայ «Ա­կօս» թեր­թին փո­խան­ցած տե­ղե­կու­թիւն­նե­րով՝ ­Պոլ­սոյ ոս­տի­կա­նու­թեան ա­հա­բեկ­չու­թեան դէմ պայ­քա­րի վար­չու­թիւ­նը ­Պոլ­սոյ մէջ ձեր­բա­կա­լած է հրա­տա­րակ­չա­տան մը սե­փա­կա­նա­տէ­րը եւ ոս­տի­կա­նու­թեան 2 սպայ: Տ­րա­պի­զո­նի մէջ եւս ձեր­բա­կա­լո­ւած են ոս­տի­կա­նու­թեան 2 սպա­ներ: