Նէօ Իրաքլիօ շրջանի կեդրոնական բանուկ պողոտային վրայ, Ուրբաթ կէսօրէ ետք, զինեալ յարձակում գործուեցաւ «Ոսկեայ Արշալոյս» խմբակցութեան անդամ երիտասարդներու դէմ:

Oπω­ς α­ναφέρθηκε στ­ο χτ­ε­σ­ι­νό φύ­λ­λ­ο τη­ς εφ­η­μ­ε­ρίδας μας ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Δημήτρης Αβ­ραμόπουλος έγ­ι­ν­ε δε­κ­τ­ό­ς από το­ν Πρ­ό­ε­δ­ρο τη­ς Δη­μ­ο­κ­ρατ­ίας τη­ς Αρμ­εν­ίας Σε­ρ­ζ Σαρκισιάν. Κατόπιν συ­ναντήθηκε

Իր յաջող աւարտին հասաւ Յունաստանի պաշտպանութեան նախարար Տիմիթրիս Աւրամոփուլոսի Հայաստան կատարած երկօրեայ պաշտօնական այցելութիւնը:  Յայտնենք, թէ հելլէն մամուլը անդրադարձաւ նախարարի այցելութեան մանրամասնութիւններուն, շեշտը

Պաշտօնական այցելութեամբ Հայաստան գտնուող Յունաստանի պաշտպանութեան նախարար Տմիթրիս Աւրամոփուլոսի գլխաւորած պատուիրակութիւնը 29 Հոկտեմբերին հանդիպումներ ունեցաւ Հայաստանի նախագահին, արտաքին գործոց

Նախարարին ընկերակցող բարձրաստիճան զինուորականներու 12անդամ պատուիրակութեան կը մասնակցին Յունաստանի մօտ ՀՀ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան Գագիկ Ղալաչեանը եւ ռազմական կցորդ գնդապետ Սամվէլ Ռամազեանը


Երէկ Երկուշաբթի ուշ երեկոյեան Երեւան ժամանեց Յունաստանի պաշտպանութեան նախարար Տիմիթրիս Աւրամոփուլոսի գլխաւորած