­Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ, տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պի վար­չու­թե­նէն «Ար­մէնփ­րես»ին յայտ­նած են, որ Ս­պա­նիոյ ­Թա­գա­ւո­րու­թեան եր­կու քա­ղաք­ներ` ­Փո­ւեն­թէ ­Խե­նիլ եւ ­Ռո­տա տէ Ան­տա­լու­սիա քա­ղաք­նե­րը 5 Ապ­րի­լին պաշ­տօ­նա­

altԱ­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բը կը հա­ղոր­դէ, որ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Հաուայ նա­հան­գի ­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Տու­նը որ­դեգ­րեց ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թիւ­նը ճանչ­ցող թիւ 167 բա­նա­ձե­ւը:

 

 

altՀ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի յանձ­նա­խում­բը եւ աշ­խա­տա­կից­նե­րը, ­Պել­ճի­քա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը խո­րա­պէս սրտնե­ղած են Պ­րիւք­սե­լի եւ ­Զա­ւեն­թե­մի մի­ջազ­գա­յին օ­դա­կա­յա­նի այ­սօ­րո­ւան ա­հա­բեկ­չա­կան ցա­ւա­լի յար­ձա­կում­նե­րէն:

altՀ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ Ար­ցախ գտնո­ւող ­Պել­ճի­քա­յի ­Ծե­րա­կոյ­տի ա­ռա­ջին փոխ-նա­խա­գահ ­Քարլ ­Ֆոն­լաու­վեն, Ֆ­լանտ­րիոյ խորհր­դա­րա­նի ան­դամ­ներ ­Քա­րիմ ֆոն Օ­վեր­մէ­յըր, ­Վարտ ­Քեն­նես, ­Մարք ­Հենտ­րիքս եւ փրոֆ. ­Փոլ ­Միրթս 17 ­Մար­

alt«Ե­ղեռն` Ե­ղեռ­նէն ետք» ցու­ցա­հան­դէ­սը պի­տի շրջի Եւ­րո­պա­յի տա­րած­քին: «Արﬔնփրես»­ի հետ զրոյ­ցի ըն­թաց­քին այս մա­սին նշած է Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի ­Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի հա­ղոր­դակ­ցու­թեան պա­տաս­խա­նա­տու ­Պե­տօ ­Տէﬕրճեան: «Ծ­րա­գիր կայ, ո­րուն հա­մա­ձայն «Ե­ղեռն` Ե­ղեռ­նէն ետք»