altՅունիս 8ին Արցախի Հանրապետութեան նախագահ Բակօ Սահակեան Պրիւքսէլի մէջ Հայ Դատի գրասենեակին մէջ հանդիպում ունեցած է Հ.Յ.Դ. Եւրոպայի Հայ Դատի Յանձնախումբի անդամներուն հետ` կառոյցի նախագահ Գասպար Կարապետեանի

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման մա­սին ­Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նի բա­նա­ձե­ւի ըն­դու­նու­մը լայն ար­ձա­գանգ գտաւ յու­նա­կան մա­մու­լին մէջ, դրա­կան ու ար­դա­րա­ցո­ւած մեկ­նա­բա­նու­թիւն­նե­րով եւ լայն լու­սա­բա­նու­թեամբ։

altՕս­մա­նեան ­Կայս­րու­թեան մէջ 101 տա­րի ա­ռաջ տե­ղի ու­նե­ցած ի­րա­դար­ձու­թիւն­նե­րը մարդ­կու­թեան դէմ ա­մե­նա­ծանր յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րէն են:

Ար­ժան­թի­նի Էնտ­րէ ­Ռիոս նա­հան­գը հաս­տա­տած է օ­րէնք մը, որ Ար­ժան­թի­նի մէջ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կոչ­ման Օ­րը կը սահ­մա­նէ իբ­րեւ «­Հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թեան եւ ժո­ղո­վուրդ­նե­րու մի­ջեւ յար­գան­քի օր»:
31 ­Մա­յի­սին տե­ղի ու­նե­ցած է նաեւ Էնթ­րէ ­Ռիո­սի նա­հան­գա­պե­տի տե­ղա­կալ, նա­հան­գի ծե­րա­կոյ­տի նա­խա­գահ Ա­տան Ում­պեր­թո­յի, ծե­րա­կու­տա­կան ­Լու­քաս ­Լա­րա­թէի,

Η Γερμανία αναγνώρισε την Γενοκτονία των Αρμενίων

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος χαιρετίζει την σημερινή σχεδόν ομόφωνη απόφαση του Γερμανικού Κοινοβουλίου, με την οποία αναγνωρίζει την