Այս Կիրակի 30 Մարտին
ի զօրու պիտի դառնայ ամառնային ժամանակացոյցը:

Այսպէս՝ առաւօտեան ժամը 03:00ին 
պէտք է մեր ժամացոյցի սլաքները ճշդենք այնպէս,
որ ցոյց տան ժամը 04:00