Print
Category: Յունական լուրեր

«Միջազգային Ներում» կազմակերպութիւնը թափանցիկ հետաքննութիւն կը պահանջէ

Եգէականի մէջ, Ֆարմաքոնիսի կղզիի ծովային շրջանէն ներս, ապօրինի գաղթականներ փոխադրող նաւ մը ընկղմեցաւ, երբ ոստիկանական ծովային ուժեր քըննութիւն կը կատարէին նաւին շուրջ:

12 հոգի կը փնտռուի, մինչ վերապրող 16 գաղթականները երէկ փոխադրուեցան Փիրէայի նաւահանգիստը:

«Միջազգային Ներում» կազմակերպութիւնը թափանցիկ հետաքննութիւն պահանջած է, նոյն պահուն կոչ ուղղելով Յունաստանի կառավարութեան, քննութեան տակ առնելու ապօրինի գաղթականներու դէմ դաժան վերաբերմունքի մասին ամբաստանութիւնները: «Եգէականի մէջ վերջին դէպքը յիշեցում մըն էր փախստականներու կատարած վտանգաւոր ճամբորդութիւններուն, որ որեւէ ձեւով կը փորձեն Եւրոպա մուտք գործել: 2012ի Օգոստոսէն ետք, աւելի քան 136 փախստականներ (որոնց մէկ մասը սուրիացիներ) իրենց կեանքը կորսնցուցին, փորձելով անցնիլ Թուրքիոյ սահմաններէն դէպի Յունաստան: Եւրոպական Միութիւնը եւ անդամ երկիրները պարտին ապահովել փախստական մարդոց կեանքը» գրուած է կազմակերպութեան յայտարարութեան մէջ: