Ստոյգ տեղեկութիւններու հիմամբ, կը յայտնուի թէ Յուլիս 15էն սկսեալ՝  Թեսաղոնիկէէն-Երեւան թռիչք պիտի հաստատուի յունական Aegean օդանաւային ընկերութեան կողմէ: