Print
Category: Յունական լուրեր

Տնտեսութեան նախարարութեան ներկայացուցիչները հանդիպում ունեցան Յունաստանի տնտեսութեան նախարարար Եանիս Սթուրնարասի հետ, նախքան եւրոպական եռեակ՝ «թրոյքա»ի վերադարձը Աթէնք, Չորեքշաբթի օր:

Նախարարը տեղեկացուց սեղանի վրայ դրուած եւ քննարկուող հարցերու մասին, որոնց գործադրութեան շուրջ կը պնդէ եւրոպական վերահսկողութեան մարմինը:
Այդ հարցերէն մէկն է ելեկտրականութեան հաշիւներու միջոցաւ գանձուող յատուկ հարկը, որու երկարաձգումը կը պահանջուի 2013ի մէջ, մինչ կառավարական շրջանակներէն ՓԱՍՕՔ եւ ՏԻՄԱՐ կը մերժեն հարկի կիրարկումը: Տուեալ հարցով անցեալ տարուընէ քուէարկուած եւ վաւերացուած օրինագիծը հարկի գանձումը սահմանած էր նախորդ՝ 2011 եւ 2012 տարեշրջաններուն համար. հիմա կառավարութիւնը օրէնքի «լրացուցիչ» դրոյթի մասին միջամտութիւն կը քննէ: