Այս Կիրակի 31 Մարտին պիտի սկսի ամառնային ժամի կիրարկումը:
Առաւօտեան ժամը 03:00ին պէտք է դարձնել մեր ժամացոյցի սլաքները
եւ զետեղել 04:00ի վրայ: