Յունաստանի 99.78% տոկոս տարածքին վրայ հաշւուած քուէներու հիմամբ՝ ՍԻՐԻԶԱ յաջողեցաւ ապահովել քուէներու 36.34%, երկրորդ ձգելով Նոր Հանրապետութիւն կուսակցութիւնը՝ 27.81% տոկոսով:


Ըստ տուեալ արդիւնքին՝ հազիւ երկու աթոռ "կորսնցնելով"՝ ՍԻՐԻԶԱ մեծամասնութիւն չի գոյացներ՝ 149 աթոռ ապահովելով խորհրդարանէն ներս, իսկ Նոր Հանրապետութիւնը՝ 76:
Խորհրդարանական երրորդ ուժ կը հանդիսանայ "Ոսկի արշալոյս"ը, ապահովելով 6.28% տոկոս, անմիջապէս իր ետին ձգելով "Գետ" կուսակցութիւնը՝ 6.05% տոկոսով:
Ստորեւ ընտրութիւններու արդիւնքի հիմամբ գոյացած պատկերը.-
- ՍԻՐԻԶԱ 36.34% (149 աթոռ)
- Նոր Հանրապետութիւն 27.81% (76 աթոռ)
- Ոսկի արշալոյս 6.28% (17 աթոռ)
- Գետ 6.05% (15 աթոռ)
- Համայնավար 5.47% (15 աթոռ)
- Անկախ յոյներ 4.75% (13 աթոռ)
- ՓԱՍՕՔ 4.68% (13 աթոռ)
Խորհրդարանէն դուրս կը մնան ՔԻ-ՏԻ-ՍՕ 2.46%, Կեդրոնի համախմբում 1.79%, ԹԷԼԻԱ 1.77%, ԼԱՕՍ 10.3%, ԱՆՏ.ԱՐ.ՍԻԱ 0.64%, Կանաչներ-ՏԻՄԱՐ 0.49%:
Միջազգային մամուլը մօտէն հետեւեցաւ Յունաստանի համար ճակատագրական այս ընտրութիւններուն: Եւրոպական մեծագոյն թերթերը մեծ հետաքրքրութեամբ կ'անդրադառնան քուէարկութեան արդիւնքին, նշելով թէ Յունաստանի տնտեսութեան շուրջ ծրագիրը, պիտի գտնուի Eurogroup-ի օրակարգին վրայ, որ այսօր նիստ կը գումարէ Պրիւքսելի մէջ: Ըստ Ֆրանսայի տնտեսութեան նախարար Միշել Սափէնի, եւրօգօտիի նախարարները պիտի քննարկեն Յունաստանի կառավարութեան բաւարար ժամկէտ մը տրամադրելու հարցը: Արդէն տեղեկութիւնները կը խօսին վեցամսեայ երկարաձգման մասին:
Նշենք, որ Eurogroupը Դեկտեմբերէն ի վեր երկամսեայ երկարաձգում տուած էր Յունաստանի տնտեսական ծրագրին, մինչ առկայ կը մնայ Փետրուարի վերջաւորութեան սպասուող գնահատումը, որ կը պայմանաւորէ 7.2 միլիառ եւրօ գումարի վարկի տրամադրումը:
Գերմանական մամուլը ,Առաջադրանքներու երկար ու պարտաւորեցնող ցուցակե կը տեսնէ Յունաստանի նոր կառավարութեան համար, պնդելով թէ վարկատուները պիտի չշեղին համաձայնեցուած պայմաններէն: Նոր կառավարութեան առաջադրանքները պիտի ըլլան բարեփոխումներու իրականացումը, ապահովելու համար հաւասարակշռուած պիւտճէներ, անկման վեց տարիներէ ետք՝ զարգացման ուղղուած քայլերու ճշդումը, ինչպէս եւ առեւտրային տրամադրման լրացուցիչ օժանդակութիւնը:
ՍԻՐԻԶԱ բազմիցս հաղորդած է իր յստակ մտադրութիւնը՝ վերաքննարկել վարկային ծրագրի պայմանները Յունաստանի գործընկերներուն հետ: