­Գեր­մա­նիոյ ­Դաշ­նա­յին ­Խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գահ ­Նոր­պերթ ­Լա­մերթ յայ­տա­րա­րած է, որ ­Թուր­քիոյ Ին­ճիր­լի­քի ռազ­մա­կա­յա­նէն գեր­մա­նա­ցի զի­նո­ւոր­նե­րը կրնան ետ քա­շո­ւիլ, ե­թէ թրքա­կան կող­մը չվերց­նէ գեր­մա­նա­ցի պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն այ­ցե­լու­թեան դէմ դրած ար­գել­քը: Ինչ­պէս կը հա­ղոր­դէ «Ար­մենփրես», այս մա­սին կը տե­ղե­կաց­նէ

­altՀա­մա­ձայն Time to Analyze հայ­կա­կան ան­կախ վեր­լու­ծա­կան կեդ­րո­նին կա­տա­րած ու­սում­նա­սի­րու­թիւն­նե­րուն ար­դիւնք­նե­րուն, աշ­խար­հի վրայ հա­յե­րու թի­ւը 10 մի­լիո­նէն ա­ւե­լի է:

altԹԱՍՍ կը հա­ղոր­դէ, որ ­Ռու­սիոյ ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­Սեր­կէյ ­Լաւ­րով ­Պա­քո­ւի մէջ իր ատր­պէյ­ճան­ցի պաշ­տօ­նա­կի­ցին` Էլ­մար ­Մա­մե­տեա­րո­վին հետ հան­դի­պու­մէն ետք, մամ­լոյ ա­սու­լի­սի մը ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րած է, որ ­Լեռ­նա­յին ­Ղա­րա­բա­ղի հա­կա­

altՉորեքշաբթի, 13 Յուլիսին Հալէպի վիլլաներ թաղամասին մէջ, Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ հանդիպակաց բնակարանի մը վրայ զինեալ ահաբեկչական խմբաւորումներուն կողմէ արձակուած հրթիռի մը պայթիւնին հետեւանքով բնակարանը քանդուած է, սակայն Ս. Աստուածածին եկեղեցւոյ կառոյցը չէ

­altՍու­րիա­կան բա­նա­կը՝ շա­րու­նա­կե­լով ­Հա­լէ­պի հիւ­սի­սա­յին գիւ­ղե­րուն մէջ իր յա­ռաջ­խա­ղաց­քը, իր հա­կակշ­ռին տակ ա­ռաւ ­Քաս­թել­լօ տա­նող մայր ճամ­բան եւ յա­ռա­ջա­ցաւ ­Լե­րա­մոն շրջա­նին մէջ, այս­պի­սով շրջա­փա­կե­լով ­Հա­լէ­պի ա­րե­ւե­լեան շրջա­նի ու յատ­կա­պէս ­Պե­