altDomino Productionը սկսած է ­Կի­լի­կիոյ հայ­կա­կան թա­գա­ւո­րու­թեան մա­սին պատ­մող ժա­պա­ւէ­նի մը նկա­րա­հա­նում­նե­րուն,- կը յայտ­նէ ըն­կե­րու­թեան դի­մա­տետ­րի է­ջը: ­Կը նշո­ւի, որ ժա­պա­ւէ­նին պայ­մա­նա­կան ա­նու­նը «Ա­ռիւծ­նե­րու թա­գա­ւո­րու­թիւն» է,- կը հա­ղոր­դէ armedia.am։