«ՌԻԱ ­Նո­վոս­թի» կը հա­ղոր­դէ, որ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան բան­բեր ­Ճան ­Քըր­պի յայտ­նած է, թէ Ո­ւա­շինկ­թըն ­Թուր­քիոյ եւ սու­րիա­ցի քիւրտ զի­նեալ­նե­րուն կոչ ը­րած է դադ­րեց­նե­լու ի­րենց բա­խում­նե­րը, եւ պայ­քա­րը կեդ­րո­նաց­նե­լու «Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թիւն» ա­հա­բեկ­չա­կան կազ­մա­կեր­պու­թեան վրայ:

 

­Քըր­պի ընդգ­ծած է նաեւ, որ ­Թուր­քիա կը շա­րու­նա­կէ մնալ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու դաշ­նա­կի­ցը, սա­կայն շեշ­տած է, որ իր եր­կի­րը «Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թեան» դէմ պայ­քա­րին մէջ կ­՛ա­ջակ­ցի նաեւ քրտա­կան ղե­կա­վա­րու­թեամբ ­Սու­րիոյ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ու­ժե­րուն:
­Նոյ­նան­ման կոչ մը ուղ­ղեց նաեւ ա­մե­րի­կեան բա­նա­կի կեդ­րո­նա­կան հրա­մա­նա­տա­րու­թեան սպա­յա­կոյ­տի պետ զօր. ­Ճո­զէֆ ­Վո­թըլ:

Ֆ­րան­սա­յի նա­խա­գահ Ֆ­րան­սո­ւա ­Հո­լանտ իր կար­գին ինք եւս քննա­դա­տեց ­Սու­րիոյ մէջ ­Թուր­քիոյ զի­նո­ւո­րա­կան մի­ջամ­տու­թիւ­նը՝ նշե­լով, որ «բազ­մա­թիւ եւ հա­կա­սա­կան» մի­ջամ­տու­թիւն­նե­րը ի­րենց մէջ կը պա­րու­նա­կեն սու­րիա­կան տագ­նա­պը ա­ւե­լիով հրահ­րե­լու վտան­գը: ­Հո­լանտ կոչ ուղ­ղեց կող­մե­րուն, որ վերջ տան բա­խում­նե­րուն եւ ­Սու­րիոյ մէջ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րու սկսին։ Ան յայտ­նեց, որ թրքա­կան եւ ռու­սա­կան ու­ժե­րուն կող­մէ ­Սու­րիոյ հո­ղե­րուն վրայ ի­րա­կա­նա­ցո­ւող գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կրնան բա­խում­նե­րը սաստ­կաց­նել։

«­Թուր­քիոյ կող­մէ «Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թեան» վրայ յար­ձա­կում­նե­րը հասկ­նա­լի են, սա­կայն Ան­գա­րա «Իս­լա­մա­կան ­Պե­տու­թեան» դէմ պա­տե­րազ­մող քրտա­կան ու­ժերն ալ թի­րախ ընտ­րած է»,- ը­սաւ ­Հո­լանտ։

Ն­շենք, որ ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու նա­խա­գա­հի խորհր­դա­կան ­Պեն ­Ռոտզ նա­խա­պէս յայ­տա­րա­րած էր.- «­Մենք չենք ա­ջակ­ցիր եւ պի­տի չպաշտ­պա­նենք թրքա­կան զի­նեալ ու­ժե­րուն շար­ժու­մը ­Սու­րիոյ հիւ­սի­սա­յին շրջան­նե­րուն մէջ, ինչ­պէս նաեւ ­Թուր­քիոյ գոր­ծու­նէու­թիւ­նը՝ ­Սու­րիոյ ժո­ղովր­դա­վա­րա­կան ու­ժե­րուն դէմ, ո­րոնց պաշտ­պան կը կանգ­նին ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րը»:

­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար Էշ­թըն ­Քար­թըր իր կար­գին նշած է, որ Ո­ւա­շինկ­թըն կը պաշտ­պա­նէ ­Թուր­քիոյ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը՝ ­Ճա­րապ­լո­սի հիւ­սի­սէն մին­չեւ իր սահ­մա­նը, ինչ­պէս նաեւ ­Ճա­րապ­լո­սէն ա­րեւ­մուտք, սա­կայն՝ ոչ դէ­պի հա­րաւ: ­Քար­թըր ընդգ­ծած է, որ յա­ռա­ջի­կայ շա­բաթ մտա­դիր է հան­դի­պում մը ու­նե­նա­լու ­Թուր­քիոյ պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րար ­Ֆիք­րի Ը­շը­քի հետ: