­altԿա­նանց բռնցքա­մար­տի թե­թեւ ծան­րու­թեան կար­գին մէջ, WBA վար­կա­ծով աշ­խար­հի ա­խո­յեան ­Սիւ­զի ­Կեն­տի­կեան պաշտ­պա­նած է տիտ­ղո­սը՝ խո­րո­ւաթ ­Նե­ւե­նա ­Մի­գու­լի­չի հետ մե­նա­մար­տի ըն­թաց­քին: Ըստ Artsakhpress.amի՝ 28ա­մեայ ­Կեն­տի­կեան յաղ­թած է մրցա­վար­

նե­րու միա­ձայն ո­րո­շու­մով:

Ա­տի­կա ա­նոր 36րդ ­յաղ­թա­նակն էր աս­պա­րէ­զի վրայ ըլ­լա­լէն ետք:
­Նա­խորդ մե­նա­մար­տին, ­Սիւ­զի նոյն­պէս կրցած էր պաշտ­պա­նել աշ­խար­հի ա­խո­յեա­նի տիտ­ղո­սը` մրցա­վար­նե­րու միա­ձայն ո­րո­շու­մով յաղ­թե­լով մեք­սի­քու­հի ­Սու­սան­նա Գ­րուզ ­Բե­րե­սին: