Հ.Յ.Դ. Ա­րեւմ­տեան Ա­մե­րի­կա­յի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը կը հա­ղոր­դէ, թէ ­Կի­րա­կի՝ ­Հոկ­տեմ­բեր 16ին կա­յա­նա­լիք իր տա­րե­կան ձեռ­նար­կի ըն­թաց­քին, կազ­մա­կեր­պու­թեան «Ա­զա­տու­թիւն» մրցա­նա­կը պի­տի շնոր­հո­ւի ­Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նի (­Պուն­տես­թակ) ազ­գու­թեամբ թուրք պատ­գա­մա­ւոր՝ «­Կա­նաչ­ներ» կու­սակ­ցու­թեան հա­մա­

նա­խա­գահ ­Ճէմ Օզ­տե­մի­րի եւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցած ­Պուն­տես­թա­կին։

Ն­շենք, որ Օզ­տե­միր ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձե­ւի հա­մա­հե­ղի­նակ­նե­րէն էր։ «1915ի հա­յե­րու եւ այլ քրիս­տո­նեայ փոք­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան յի­շա­տա­կի եւ ո­գե­կոչ­ման մա­սին» խո­րագ­րո­ւած բա­նա­ձե­ւը այս տա­րո­ւան ­Յու­լիս 2ին վա­ւե­րա­ցո­ւե­ցաւ միա­ձայ­նու­թեամբ (միայն մէկ դէմ եւ մէկ ձեռնպահ): ­Յատ­կան­շա­կան էր, որ ա­նոր ի նպաստ քո­ւէար­կե­ցին ազ­գու­թեամբ թուրք 11 գեր­մա­նա­ցի ե­րես­փո­խան­ներ։

­Ճէմ Օզ­տե­միր, որ 1994ին հան­դի­սա­ցած էր ­Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նի ա­ռա­ջին թուրք ե­րես­փո­խա­նը, 2004էն 2009ի մի­ջեւ նաեւ Եւ­րո­պա­կան խորհրդա­րա­նի ան­դամ ե­ղած է եւ հե­ղի­նակն է եր­կու հա­տոր­նե­րու։ Ան ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հա­րիւ­րա­մեա­կի օ­րե­րուն ­Հա­յաս­տան այ­ցե­լած էր՝ շեշ­տե­լով ­Գեր­մա­նիոյ խորհր­դա­րա­նին կող­մէ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­մաչ­ման կա­րե­ւո­րու­թիւ­նը։

­Յի­շեց­նենք, որ ­Գեր­մա­նիոյ վար­չա­պե­տը, նա­խա­գա­հը եւ խորհր­դա­րա­նի նա­խա­գա­հը նե­ցուկ կանգ­նած են բա­նա­ձե­ւին եւ դէմ դրած են ա­նոր վա­ւե­րա­ցու­մը ձա­խո­ղու­թեան մատ­նե­լու նպա­տա­կով ­Թուր­քիոյ կա­տա­րած սպառ­նա­լիք­նե­րուն։