«­Հո­րի­զոն» շա­բա­թա­թեր­թի գլխա­ւոր խմբա­գիր Վա­հագն Գա­րա­գա­շեան հար­ցազ­րոյց մը ու­նե­ցած է Հ­րանդ Տին­քի գոր­ծով պաշտ­պան փաս­տա­բան Ֆե­հի­յէ Չե­թի­նի հետ, երբ վեր­ջինս Գա­նա­տա հրա­ւի­րո­ւած

«Պիտի չնահանջենք թուրքերու սպառնալիքներուն առջեւ»

Պի­տի այ­ցե­լէ՞ք Հա­յաս­տան Ապ­րիլ 24ին` մաս­նակ­ցե­լու Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100րդ տա­րե­լի­ցի ձեռ­նարկ­նե­

­Հա­յաս­տա­նեան «Ան­կախ» թեր­թը հե­տե­ւեալ հար­ցազ­րոյ­ցը կա­տա­րած է Հ.Յ.Դ. ­Գե­րա­գոյն ­Մար­մի­նի ան­դամ, ­Հա­մազ­գա­յին ­Հիմ­նադ­րա­մի նա­խա­գահ, Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի նախ­կին պատ­գա­մա­ւոր ­Լի­լիթ ­Գալս­տեա­

­Վազ­գէն ­Սարգ­սեա­նի ա­նո­ւան ռազ­մա­կան հիմ­նար­կը 2014ին ա­ռա­ջին ան­գամ ըլ­լա­լով աղ­ջիկ­ներ ըն­դու­նած է։ «­Մե­տիա­մաքս» ներ­կա­յա­ցու­ցած է զի­նո­ւո­րա­կան աս­պա­րէ­զը իբ­րեւ մաս­նա­գի­տու­թիւն ընտ­րած եօ­

«­Թե­ւա­նիկ» ժա­պա­ւէ­նը մատ­չե­լի եւ դիւ­րաւ ըն­կա­լե­լի ու կա­րե­ւո­րը՝ նաեւ մրցու­նակ է ­մի­ջազ­գա­յին շու­կա­յին մէջ

Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» կո­մի­տէի եւ ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, Ա­թէն­քի մէջ կը ցու­ցադ­րո­ւի ­Ջի­ւան Ա­ւե­տի­սեա­նի «­Թե­ւա­նիկ» ֆիլ­մը, որ կը պատ­մէ Ար­ցա­խեան ա­զա­տա­մար­տի ըն­թաց­քին ե­րեք պա­տա­նի­նե­րու