alt«Պատասխանատուութիւն՝ մեր կոչման առաջ, մեր ժողովրդի առաջ»

Ի՞նչ է ա­շու­ղա­կան եր­գը։

 

Ա­շու­ղա­կան եր­գը մեր ժո­ղովր­դա­կան եր­գի փրո­ֆե­սիո­նալ թեւն է։ Ժո­ղովր­դա­կա­նը եւ­րո­պա­կան ար­տա­յայ­տու­թեամբ ֆոլքն է, ա­շու­ղա­կա­նը փրո­ֆե­սիո­նալ ֆոլքն է։ Ժո­ղովր­դա­

Սեպտեմբերին Եւրոպայում գործունէութիւն ծաւալող երգչուհի Աթէնա Մանուկեանը առաջին անգամ Հայաստան էր այցելել: Հայկական արմատներով 21ամեայ երգչուհին ծնուել է Յունաստանում: 12 տարեկանում տաղանդներ փնտռող հեռուստաշոում զբաղեցրել է առաջին հորիզոնականը, ապա մասնակցել մանկական

«­Կիւլ­պէն­կեան»ը, որ­պէս սփիւռ­քի մէջ հիմ­նո­ւած կազ­մա­կեր­պու­թիւն, ա­մէն ջանք կը թա­փէ, որ­պէս­զի սփիւռ­քը կա­րե­նայ իր ինք­նու­թիւ­նը պահ­պա­նել

­Տա­րի մը ա­ռաջ ձե­զի հետ տե­սակ­ցու­թեան ըն­թաց­քին ներ­կա­յա­ցու­ցիք ձեր տնօ­րէն նշա­նա­կո­ւե­լէն ի վեր «­Կիւլ­պէն­կեան» ­Հիմ­նար­կու­թեան գոր­ծու­նէու­թեան հա­շո­ւեկ­

Օ­րերս Ար­ցա­խի մէջ կը գտնո­ւէր լի­բա­նան­ցի գրող, հրա­տա­րա­կիչ, բազ­մազգ մշա­կոյ­թի ջա­տա­գով մտա­ւո­րա­կան, հա­յա­սէր Նա­ճի  Նաա­ման: Նա­ճի Նաա­ման ու­նի 20է ա­ւե­լի հրա­տա­րա­կո­ւած, հայ ժո­ղո­վուր­դի մա­սին պատ­մող գիր­քեր, ո­րոնց մէջ ար­տա­ցո­լո­ւած է գրո­ղին սէ­րը հայ ժո­ղո­վուր­դի պատ­մու­թեան, մշա­կոյ­թին ու ա­րո­

altԱ­րամ Ա. ­­Վե­հա­փառ ­­Հայ­րա­պետ կը պա­տաս­խա­նէ Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի տագ­նա­պին, Իս­լամ ­­Ծայ­րա­յե­ղա­կա­նու­թեան չա­րի­քին, ­­Սու­րիա­հա­յու­թեան ա­ղէ­տին եւ ­­Յու­նա­հա­յու­թեան ազ­գա­յին կա­ռոյց­նե­րու ճգնա­ժա­մին մա­սին «Ա­զատ Օր»ի հար­ցում­նե­րուն, Ուր­բաթ՝ 4 ­Սեպ­տեմ­բե­րին, Ա­թէնք իր այ­ցե­լու­թեան ա­ռի­թով: