- Մարտ 13ին, Փետրուար 18ի համաժողովրդական ապստամբութեան 45րդ տարեդարձին առթիւ, Ֆիքսի Յակոբեան վարժարանի «Հայաստան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ ընկերահամակրական խնճոյք¬հաւաքոյթ մը։ Հաւաքոյթին ներկայ էին՝ Ֆիքսի, Աթէնքի, Գարէայի, Գալիթէա¬Ճիճիֆիէսի եւ Ֆալիրոյի ընկեր¬ընկերուհիները,

- Մ. Մ. Օննիկեան ստորագրութեամբ թղթակցութիւն մը հրատարակուեցաւ «Ազատ Օր»ի Մարտ 17ի էջին մէջ, ուր նկարագրականը կþըլլար, Հ. Կ. Խաչի Ֆիքսի մասնաճիւղի վարչութեան կազմակերպած անդամական թէյասեղանին՝ Մարտ 4ին, Ֆիքսի Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան վարժարանի «Հայաստան» ակումբին մէջ։

Կիրակի՝ 20 Մարտին տեղի ունեցաւ Լիբանանահայ Օգնութեան Խաչի Օրուան շքեղ տօնակատարութիւնը Պէյրութի «Սինեմա Տիւնիա»ի ընդարձակ սրահին մէջ: Հանդէսին հովանաւորութիւնը ստանձնած էր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոս Խորէն Ա., իսկ նախագահութիւնը՝ Լիբանանի վարչապետ Ռաշիտ Քարամէ, որոնք

- Հայաստան հանքային վառելանիւթ չունի։ Այս պատճառով ալ  ստիպուած է օտար երկիրներէ քարիւղ, ածուխ, փայտ, եւ մանաւանդ, բնական կազ բերել՝ տնային առօրեայ գործածութեան եւ արդիւնաբերութեան համար։ Շատ դժուար պայմաններու մէջ նախ հաստատուած է Ղարաբաղ¬Երեւան կազամուղի գիծը, որուն շնորհիւ,

- Ուրուկուէյի մայրաքաղաք Մոնթեվիտէոյի մէջ արտակարգ շուքով տօնուած է «Կոմիտաս ձայնասփիւռ»ի հիմնադրութեան երեսնամեակը, որ երեսուն տարիէ ի վեր, ամէն օր, կանոնաւորաբար հայկական յայտագիր կը ձայնասփռէ Մոնթեվիտէոյի ռատիոկայանէն: Երեք ժամ տեւող յատուկ յայտագիր մը ձայնասփռուած է, որուն