- Հակաթուրք մեր պայքարին մէջ կարեւոր դեր մը վերապահուած է հայ երիտասարդութեան: Ամէն տեղ, իրենց յարաբերութիւններով, անոնք շփումի առաջին գիծին վրայ կու գան: Եւ, իբրեւ այդպիսին, երէցներէն աւելի իրենք է, որ կապեր ունին իրենց հասակակիցներուն հետ, որոնցմէ շատերը այսօր կը գտնուին քառասուն կամ

աւելի տարիքի մէջ: Արդ, այդ յարաբերութիւններն են, որ պէտք է օգտագործեն բացատրելու համար իրենց երբեմնի ընկերներուն եւ մտաւորական շրջանակներուն քաղաքական այն պահանջները, զորս ունինք մենք, եւ որոնց համար հրապարակ իջած ենք ու կը խօսինք Հայ եղեռնի անունով: Նորերուն, ուրեմն, վերապահուած է քարոզչական կարեւոր դեր մը, պայմանաւ որ տանին այդ աշխատանքը ծրագրուած ձեւով: Բանաւոր քարոզչութեան զուգահեռ, կրնան կատարել նաեւ գրաւոր քարոզչութիւն, որուն նպատակը պէտք է ըլլայ խօսիլ Հայ եղեռնի ու այն վայրագութեանց մասին, որոնց զոհ տուինք 1915ին մէկուկէս միլիոն հայեր: Ամէն պատրաստուած երիտասարդ ինքզինք պիտի նկատէ Հայ դատի քարոզչութեան լծուած կամաւոր զինուոր մը: Պիտի աշխատի ստեղծել առիթներ՝ յարգարժան շրջանակներու մէջ խօսելու համար հայութեան պատմութեան, մշակոյթին եւ քաղաքական պահանջներու մասին: Այս քարոզչութեան համար ոչ ոքէ վկայական չի պահանջուիր: Անհատական նախաձեռնութիւններէ հրաշքներ ծնած են անցեալին մէջ: Միայն թէ գործել փափաքողներ պէտք է իրենք իմանան հայութեան պատմութիւնը: Պէտք է ծանօթ ըլլան մեր գրականութեան, յեղափոխական անցեալին, բոլոր կարեւոր դրուագներուն, հայ մշակոյթին:                 «Արմենիա»

- Թուրք ուսանողներու կողմէ Պոլսոյ Յունական Մեծ Վարժարանին դէմ գործուած յարձակման առնչութեամբ՝ հելլէն թերթերը կը հաղորդեն՝ թէ Աթէնքի կառավարութիւնը բուռն բողոք պիտի ներկայացնէ Թուրքիոյ Աթէնքի դեսպան պրն. Թուլույին։