- 26 Յունուարի երեկոյեան, Հալէպի Էմմանուէլ եկեղեցիի սրահին մէջ տեղի ունեցաւ արուեստի երեկոյ մը՝ կազմակերպութեամբ «Էմմանուէլ» երիտասարդական միութեան եւ մասնակցութեամբ քաղաքի լաւագոյն ուժերուն: Երեկոյթին նախագահեց Պարգեւ Միսիրեան: Յայտագրին վրայ կային՝ երգ, արտասանութիւն, նուագ եւ գծագրութիւն: Գծագրութեան ընթացքին յարգելի բժիշկը հետաքրքրական տեղեկութիւններ տուաւ նկարչութեան մասին, բացատրեց անոր գիծերն ու ձեւերը եւ պատասխանեց իրեն ուղղուած հարցումներուն՝ ներկաներուն կողմէ: Այս շահեկան ձեռնարկը վերջ գտաւ վերապատուելի Յովհաննէս Քարճեանի օրհնութեան աղօթքով:

- 26 Յունուարի երեկոյեան Հալէպի Համազգայինի «Մարտիկեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ երաժշտական հարցամրցումի երեկոյ մը՝ կազմակերպութեամբ միութեան գեղարուեստի յանձնախումբին: Տեղւոյն վրայ կազմուեցան մրցորդ երկու խումբեր՝ բաղկացած չորսական հոգիներէ, որոնք պատասխան կու տային դատական մասնաւոր կազմի մը կողմէ իրենց ուղղուած երաժշտութեան վերաբերեալ հարցումներուն: Բաղդատաբար նուազ նիշ ստացողները կը զտուէին, մրցումէն դուրս կը մնային: Վերջաւորութեան մնացին տոքթ. Վահան Զօպեան եւ Զաւէն Սապունճեան. այս վերջինը, աւելի հմուտ երաժշտական ճիւղին, տարաւ յաղթանակը եւ իբրեւ նուէր ստացաւ արժէքաւոր երգապնակ մը, զոր նուիրեց Համազգայինի: Երկրորդ հանդիսացաւ տոքթ. Վ. Զօպեան: Այս նորաձեւ եւ օգտակար երեկոյթը մեծ հետաքրքրութիւն յառաջացուց եւ արձանագրեց յաջողութիւն մը միութեան հաշուոյն:

- Մայրաքաղաք Երեւանի նոր թաղամասերէն է Նորքը։ Նորակառոյց շէնքերուն մէջ, մէկ քանի ամսուան ընթացքին բնակութիւն հաստատած են 15 հազար քաղաքացիներ։ Կարճ ժամանակուան ընթացքին, Նորքի բնակչութեան թիւը 65 հազարի պիտի հասնի։