Հ. Գթ. Խաչի Թեսաղոնիկէի մասնաճիւղի վարչութիւնը, ինչպէս ամէն տարի, այս տարի եւս Յունուար 1ին, սարքեց Ամանորի աւանդական սիրուն հանդէսը, մասնակցութեամբ Ծաղկոց¬Նախակրթարանի աշակերտութեան եւ ի ներկայութեան ստուար թիւով ծնողներու եւ կրթասէր ազգայիններու։ Հ. Գթ. Խաչի այս ձեռնարկը եւս ժողովուրդի սրտին շատ մօտիկ ձեռնարկներէն մէկն է, տրուած ըլլալով՝ որ ան պատեհութիւն կուտայ փոքրիկ հայորդիներուն, շրջապատուած իրենց ուսուցիչներով, Հ. Գթ. Խաչի քոյրերով ու ծնողներով, հաւաքաբար քանի մը հաճելի ժամեր ապրելու եւ միանգամայն Կաղանդ Պապայի բարիքները վայելելու։ Հանդէսը բացուեցաւ աշակերտութեան կողմէ երգուած Հ. Գթ. Խաչի քայլերգով եւ ատենապետուհի տիկին Վարդուհի Պէրպէրեանի բացման հակիրճ խօսքերով։ Ապա՝ հոգեւոր հովիւ Տ. Անուշաւան Քհնյ. Յարութիւնեան բացատրելով ձեռնարկին նպատակը՝ վեր առաւ վարժարանի դերը եւ անոր մատակարարման ինչպէս նաեւ կարօտ ազգակիցներու ցաւը ամոքելու գործին մէջ Հ. Գթ. Խաչի քոյերուն ի գործ դրած գովելի ճիգը եւ զոհողութիւնները։ Գործադրուեցաւ մանկական սիրուն արտասանութիւններով, պարերով ու խմբերգներով խնամուած յայտագիր մը, որ խանդավառեց բոլոր ներկաները։ Յետոյ տիկին ատենապետուհիին հրաւէրով խօսք առաւ Ազգ. Իշխանութեան ատենապետ ընկ. Ռ. Գալֆայեան, որ կենդանի օրինակներով բացատրեց, թէ ի՞նչ նշանակութիւն ունին այս փոքրիկներուն հայերէն արտասնելն ու երգելը, գովեց այս մարզին մէջ ուսուցչուհիներ տիկին Մերի Մանուկեանի եւ Արմենուհի Աբէլեանի կատարած դերը եւ թելադրեց ծնողներուն ամէն բանէ առաջ հոգ տանիլ իրենց զաւակներուն հայեցի կրթութեան եւ դաստիարակութեան։ «Այս ձեւով, ըսաւ ընկերը, նուիրական պարտք մը կատարած պիտի ըլլաք ազգին եւ հայրենիքին հանդէպ»։ Ապա՝ Հ. Գթ. Խաչի Շրջանային եւ տեղական Վարչութեանց տրամադրած զոյգ գաթաները կտրուեցան ու բաժնուեցան բոլոր ներկաներուն։ Իսկ ներկայ բոլոր փոքրիկներուն բաժնուեցան առատ միրգերով ու զանազան խաղալիքներով լեցուն պարկիկներ։