Հայաստանի քարային հարստութիւններուն մէջ առանձնապէս աչքի կը զարնեն տուֆերը, մարմարները, կրանիտները, երկաթաքարերը եւայլն։ Հայաստանի տուֆերը ունին բազմաթիւ յատկանիշեր՝ բազմազանութիւն, այլազան երանգներ եւ տոկունութիւն։ Ցարդ գտնուած են տուֆերու հարիւր հանքեր՝ 2,5 միլիառ խորանարդ մեթր պաշարով, այլ խօսքով՝ Խորհրդային Միութեան պաշարներուն 88 տոկոսը կը գտնուի մեր երկրին մէջ։ Շնորհիւ աշխատանքի մեքենայացման, 1963ին արդիւնահանուած է 884 հազար խորանարդ մեթր տուֆ։ Քանի մը տարիէն կրնայ հասնիլ տարին չորս միլիոն խորանարդ մեթրի։ Կրանիտը շատ տարածուած քար մըն է։ Դիւրութեամբ կը փշրուի ու լաւ կը տաշուի։ Կրանիտը կþօգտագործուի նաեւ իբրեւ մամուլ, իսկ անոր մնացածներէն կը պատրաստուին խճաքարեր եւ այլ նիւթեր։ Միեւնոյն ատեն տոկուն է եւ ունի զանազան գոյներ։ Հայաստանի մէջ կան մոխրագոյն, կապոյտ¬մոխրագոյն, մուգ գորշագոյն, գորշ¬վարդագոյն կրանիտներ։ Ներկայիս կան կրանիտի 40 հանքեր, որոնց ընդհանուր պաշարները կը հասնին տասնեակ միլիառ խորանարդ մեթրի։ Այս քարին արդիւնահանումը 1963ին եղած է 191.000 խորն. մեթր։ Յառաջիկայ հնգամեակին պիտի բարձրանայ 301.600 խորն. մեթրի։ Երկաթաքարերը եւ անդեզիտները, որոնք ունին հրաբխային ծագում, պնդակազմ, նոյնակերպ եւ ծանր քարատեսակներ են՝ սեւ կամ մուգ¬գորշագոյն։ Պաշարները կը հասնին տասնեակ միլիառ խորն. մեթրի։ Մարմարը աչքի կը զարնէ զարդական յատկութիւններով։ Պաշարները երեք հարիւր միլին խորանարդ մեթրէն աւելի են, ուրիշ խօսքով, Հայաստան, ամբողջ Խորհ. Միութեան ունեցածէն աւելի մարմար ունի իր ընդերքին մէջ։ Հայաստան հարուստ է նաեւ կրաքարերով, հրակայուն կաւով, կիպսով եւայն։ Կան պեմզայի քառասուն հանքեր՝ աւելի քան 1,5 միլիառ խորանարդ մերթ պաշարներով։ Նախապէս Խորհ. Միութիւնը Իտալիայէն կը ներմուծէր պեմզան։ Ներկայիս կþառնէ Հայաստանի արտադրածը։