Յունուար
- Լինտըն Ճոնսըն իր երդումը կատարեց իբրեւ Միացեալ Նահանգներու 36րդ նախագահ։
- Խորհրդային Միութեան արտաքին գործոց նախարար պրն. Անտրէյ Կրոմիկօ, առաջին անգամ ըլլալով յայտարարեց՝ թէ իր երկիրը կողմնակից է Կիպրոսի Դաշնակցային պետութեան վերածման։

- Իր մահկանացուն կնքեց «Յաղթանակի Հայր»ը՝ Մեծն Բրիտանիոյ նախկին վարչապետ սըր Ունսթըն Չըրչիլ։
Փետրուար
- Միացեալ Նահանգները սկսան ռմբակոծել Հիւսիսային Վիէթնամը։
- Թրքական Ազգաժողովը Ինէօնիւի կառավարութեան դէմ քուէարկեց։ - Իւրկիւպլիւ կազմեց Թուրքիոյ նոր կառավարութիւնը։
Մարտ
- Սովիէթ աստղանաւորդ Լէոնով անջրպետանաւէն դուրս ելաւ ու «քալեց» Միջոցին մէջ։
- Դէպի Անջրպետ արձակուեցան ամերիկացի աստղանաւորդներ Կրիսամը եւ Եանկը՝ «Ճեմինի անջրպետանաւով։
Ապրիլ
- Պոլսոյ Տիեզերական Պատրիարքարանի հաշիւները քննուեցան թրքական հարկային սպասարկութեան կողմէ։
Մայիս
- Խորհրդային Միութեան արտաքին գործոց նախարար պրն. Անտրէյ Կրոմիկօ Անգարա ժամանեց։
Սեպտեմբեր
- Գաշմիրի խնդրին համար պատերազմ սկսաւ Հնդկաստանի ու Փաքիստանի միջեւ։
Հոկտեմբեր
-  Համայնավարական յեղափոխութիւն մը զսպուեցաւ Ինտոնեզիոյ մէջ։
Նոյեմբեր
- Ռոտեզիոյ սպիտակամորթները՝ երկիրը անկախ պետութիւն հռչակեցին միակողմանիօրէն։
Դեկտեմբեր
- Վատիկան եւ Պոլսոյ Տիեզերական Պատրիարքարանը ջնջուած հռչակեցին 1054ին իրարու դէմ եղած նզովումները (անաթեմա)։


ՎԷՆ