altՀ. Կ. Խաչի Ֆալիրոյի  «Նայիրի» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը կազմակերպէ  միօրեայ պտոյտ, Չորեքշաբթի՝ 30 Նոյեմբեր 2016ին։
Պիտի ճամբորդենք դէպի Այիա Թէոտորա Վասթա, Արքատիա նահանգի հրաշալի բնութեան մէջ գնուող քարակերտ եկեղեցին, որուն տանիքէն 17

հսկայ ծառեր կը բուսնին, իսկ յատակէն ջուրեր կը հոսին։
Եկէ՛ք սիրելիներ, միասնաբար, հաճելի օր մը անցընենք։alt
Մեկնում
Առաւօտեան ժամը 7։15 Ամֆիթէաս պողոտայի Այիա Քիրիաքի եկեղեցւոյ առջեւէն, ժամը 7։30 Ինթերքոնթինենթալ պանդոկին առջեւէն եւ ժամը 7։30ին Գոքինիոյ Փերիվոլաքի հրապարակէն։
Արձանագրուելու համար հեռաձայնել ընկ. Մայտա Կիւրիւնլեանին՝ 6945699989 եւ ընկ. Ալիս Փափազեանին՝ 6977029359։

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ