20-25 ­Յու­նի­սին, Կ­րե­տէի մէջ կա­յա­ցաւ ­Հա­մա-Ուղ­ղա­փառ Ե­պիս­կո­պո­սաց ­Ժո­ղո­վը, ո­րուն իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կո­սու­թիւ­նը։ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեան ներ­կա­յա­ցուց ­Կի­լի­կեան Ս. Ա­թո­ռը։

alt- ­Բա­րի լոյս ­Ղա­րա­բա­ղից:
- ­Բա­րի՞ է:
- ­Հա՛, էս գի­շեր խա­ղաղ էր: 19ա­մեայ ­Գէորգ Ե­ղիա­զա­րեա­նը ­Շի­րա­կի մար­զի Ա­մա­սիա գիւ­ղից է, 2014 թո­ւա­կա­նից Ե.Պ.Հ. տնտե­սա­գի­տու­թեան

­altՎա­տի­կա­նի ­Սուրբ Ա­թո­ռի ա­րե­ւե­լեան ե­կե­ղե­ցի­նե­րի միա­բա­նու­թեան պրե­ֆեկտ, կար­դի­նալ ­Լէո­նար­դօ ­Սանդ­րին ի­տա­լա­կան «­Լա Ս­տամ­պա» օ­րա­թեր­թին տո­ւած հար­ցազ­րոյ­ցում պատ­մել է Հ­ռո­մի Սր­բա­զան ­Քա­հա­նա­յա­պետ Ֆ­րան­սիս­կոս ­Պա­պի ­Հա­յաս­տան կա­տա­րե­լիք այ­ցի

­altԿը ներ­կա­յաց­նենք ­Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թեան նա­խա­րար Արծուիկ ­Մի­նա­սեա­նի հետ ու­շագ­րաւ հար­ցազ­րոյց մը` ­Հա­յաս­տա­նի տնտե­սու­թեան ա­ռաջ­նա­հեր­թու­թեանց, գոր­ծա­րար­նե­րու հա­մար ստեղ­ծո­ւած նոր հնա­րա­ւո­րու­թեանց, ներդ­րու­մա­յին քա­ղա­քա­կա­

altԵրեւանի մէջ կազմակերպուած Արամ Խաչատուրեանի անուան 12րդ միջազգային մրցոյթը իր աւարտին հասաւ: Այս տարի մրցոյթի