Իրաքի հայ գաղութի մասին առաջին յիշատակութիւնը եղած է 521ին, պարսից Դարեհ աշխարհակալին կողմէ, «Բիսութանի արձանագրութիւններ»ուն մէջ, ուր յիշատակուած է, որ հայերը հինգ անգամ ապստամբած են իրեն դէմ եւ հինգ ճակատամարտեր մղած՝ Հայկական Միջագետքի մէջ: Հետագային Մեծն Տիգրան արշաւած եւ նուաճած է Միջագետքը: Հայ գաղութ գոյութիւն ունէր

- Մասնաւոր հանդիսութեամբ, վերջերս, Երեւանի մէջ տեղի ունեցած է Միասնիկեան Ազգային Գրադարանի նոր շէնքի հիմնաքարի զետեղումը։ Նոր շէնքի շինութենէն ետք, Գրադարանը պիտի սարգաւորուի արդիական կազմածներով ու պիտի ունենայ ութ միլիոն գիրք։ Հայաստան, որ ներկայիս ունի 2640 գրադարաններ, Միասնիկեան Գրադարանով պիտի օժտուի կարեւոր գրապահեստանոցով մը։

- Զանգեզուրի նախադուռը նկատուող Սիսիան քաղաքը փոքրիկ գիւղ մըն էր անցեալին։ Ռուսերու կողմէ գրաւման շրջանին 116 հոգի կþապրէր հոն։ Իր բանուկ դիրքին շնորհիւ, տարիներու ընթացքին, բնակչութիւնը թէեւ բազմացած է, սակայն, գիւղին նահապետական դիմագիծը անփոփոխ մնացած է։ Առաւելաբար հայ մարդուն ստեղծագործ ճիգին եւ աշխատանքին շնորհիւ,

- Քալիֆորնիոյ մէջ ժողովրդական միջազգային փառատօն մը տեղի ունեցաւ վերջերս՝ մասնակցութեամբ հայերու: Պետութիւններու այս փառատօնին առիթով միջազգային «գիւղ» մը կառուցուեցաւ բազմաթիւ տաղաւարներով: Ամէն երկրի աւանդական կերակուրներէն նմուշներ հրամցուեցան այցելուներուն: Հայերը «փաքլաւա», փիլիփեանցիք «փանզիթ», գերմանները

- Բիրէացի ծանօթ լրագրողներէն պրն. Գոսթաս Թրինկածիս, շաբաթ մը առաջ լոյս ընծայեց «40 տարուան սկաուտական շարժում» խորագրով շահեկան գիրք մը։ Հատորը կը բաղկանայ 116 ընդարձակ էջերէ, ուր կան բազմաթիւ անտիպ նկարներ՝ Գոքինիոյ եւ Բիրէայի սկաուտական կեանքէն առնուած։ Պրն. Թրինկածիս, ձեռնհասօրէն կը նկարագրէ ու պատմականը կþընէ 1924էն