Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­յին Ձայ­նաս­փիւ­ռի կա­յա­նը հա­ղոր­դած է, թէ Պել­ճի­քա­յի խորհր­դա­րա­նին մէջ Հինգ­շաբ­թի՝ Յու­նիս 18ին սկսած է Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ճանչ­ցող բա­նա­ձե­ւի քննար­կու­մը:

altԱյսօր ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան նա­խա­գահ Փ­րո­քո­փիս ­Փաւ­լո­փու­լոս, նա­խա­գա­հա­կան ա­պա­րան­քին մէջ, ըն­դու­նեց այ­ցե­լու­թիւ­նը պա­տո­ւի­րա­կու­թեան մը, ո­րուն մաս կը կազ­մէին Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­

Աւստ­րա­լիա­ցի խորհր­դա­րանական ­Թօ­նի ­Զա­փիան ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100րդ ­տա­րե­լի­ցին նո­ւի­րո­ւած յայ­տա­րա­րու­թիւն մը ը­րած է Աւստ­րա­լիոյ խորհր­դա­րա­նի ­Դաշ­նա­յին ­Պա­լա­տէն ներս: «Ար­մէնփ­րես»ի փո­

­Մեծն Բ­րի­տա­նիոյ եւ ­Հիւ­սի­սա­յին Իր­լան­տա­յի ­Միա­ցեալ ­Թա­գա­ւո­րու­թեան ­Լոր­տե­րու Պա­լա­տը ­Յու­նիս 16ին քննար­կած է ­Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան հար­ցը:

Պ­րա­զի­լի ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թիւ­նը տա­րա­ծած է հա­ղոր­դագ­րու­թիւն մը, ուր ցաւ կը յայտ­նէ իր դես­պա­նը տուն կան­չե­լու Թուր­քիոյ կա­ռա­վա­րու­թեան ո­րոշ­ման առն­չու­թեամբ՝ միա­ժա­մա­նակ շեշ­տե­լով, թէ կան գա­ղա­փար­ներ եւ դիր­քո­րո­շում­ներ, ո­րոնք են­թա­կայ չեն փո­փո­