ՊՈԼՍԱՀԱՅ

Թուրքիոյ մէջ հրատարակուող հայկական թերթերը արձագանգ կը հանդիսանան պետական ծանուցումներու խորհուրդի ընդհանուր տնօրէնի ցուցաբերած  բացառիկ հետաքրքրութեան, որ հիւրասիրեց փոքրամասնական թերթերու ներկայացուցիչները, զրուցեց իրենց հետ եւ խոստացաւ լուծում գտնել ծանուցումներէն բաժին մը հոն ալ տրամադրելու համար:


«Մարմարա» կը գրէ թէ յուսադրիչ էր երեւոյթը, մանաւանդ որ այս ձեւով պետութիւնը իր նպատակը ցոյց կուտար ծանուցումներու օրինաւոր ճամբով օգնելու թերթերը, որպէսզի մասամբ թեթեւցնեն իրենց նիւթական հոգերը եւ փրկուին փակուելու վտանգէն:
Թուրքիոյ մամլոյ ծանուցումի խորհուրդի ընդհանուր տնօրէն Մէհմէտ Աթալայ հիւրասիրեց               խմբագիրները եւ առիթը ստեղծեց որպէսզի խորհրդակցական այս ժողովին ընթացքին անոնք խօսին իրենց դիմագրաւած դժուարութիւններուն մասին եւ առաջարկներ ներկայացնեն:
Ինչպէս օրերէ ի վեր գրուած էր, յունական «Ափոեւմաթինի» թերթը ահազանգ հնչեցուցած էր, որ թերթը փակուելու վտանգին  սեմին հասած է: Այս ահազանգը շարժում յառաջացուց պետական մակարդակներու մօտ. կը կարծուի որ վարչապետ Էրտողանի գլխաւորութեամբ կառավարութիւնը կողմնակից եղաւ որ պետութիւնը հետաքրքրուի փոքրամասնական թերթերու նիւթական դժուարութիւններով ու այս հարցով զբաղելու պարտականութիւն մըն ալ յանձնուեցաւ Մամլոյ Ծանուցումի խորհուրդին:
Ինչպէս կը գրէ «Մարմարա», այս ծառայութիւնը վերջին յիսուն տարիներուն ընթացքին ստանձնած էր երկրին մէջ պետական ու պաշտօնական ծանուցումները թերթերուն միջեւ արդար կերպով բաշխելու շատ կարեւոր պարտականութիւնը: Ի՜նչ մեղք, որ այս հաստատութիւնը աւելի քան երեսուն տարիէ ի վեր փոքրամասնական թերթերը դուրս հանած էր պետական ծանուցում հրատարակող թերթերու ցանկէն: Այս անարդար որոշումը սրբագրելու նպատակով էր որ կազմակերպուած էր ժողովը:
Հրաւէրին ընդառաջելով ժողովին ներկայ գտնուեցան փոքրամասնութեան ներկայացուցիչ Լաքի Վինկաս, «Մարմարա»ի խըմբագրապետն ու հրատարակութեան տնօրէնը Ռ. Հատտէճեան եւ Արի Հատտէճեան, «Ժամանակ» թերթէն Սարգիս Գոչունեան եւ Արա Գոչունեան, «Ափոեւմաթինի»էն Միխայիլ Վասիլիատիս, «Ակօս»էն Ռոպէր Գոփթաշ, «Շալոմ» թերթէն Իվօ Մոլինաս եւ «Իխօ» յունական թերթէն Անտրէաս Ռոմպոփուլոս:
Խորհուրդի տնօրէնը դիտել տուաւ որ իրենց համար բոլոր թերթերը նոյնքան արժէքաւոր են որքան ատեն որ թերթ մը չի դիմեր շանթաժի, կամ սպառնալիքի կամ նմանօրինակ ծուռ ճամբաներու:
Ելոյթ ունեցաւ փոքրամասնութիւններու ներկայացուցիչ Լաքի Վինկաս, որ ընդգծեց թէ փոքրամասնական թերթերը ունին նիւթական դժուարութիւններ, բայց անոնք մասնաւորաբար մայրենի լեզուի ճամբով կարեւոր դերակատարութիւն ունին. ինքն ալ, որպէս յոյն, հպարտ է «Ափոեւմաթինի» թերթին կատարած գործով: Ան բարեխօսեց նաեւ բոլոր միւս թերթերուն համար:

Յունական «Ափոեւմաթինի» թերթի, հայկական «Ժամանակ», «Մարմարա» եւ «Ակօս»  թերթերու խմբագիրները ներկայ գտնուեցան հիւրասիրութեան