Քրտական «Ֆըրաթ» լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ Թուրքիոյ Սահմանադրական դատարանը երկիրի Մայր օրէնքին համապատասխան համարած է եւ ուժի մէջ ձգած է 1934-ին որդեգրուած օրէնքը, ըստ որու, Թուրքիոյ քաղաքացիները իրաւունք չունին օտար մականուններ կրելու։

«Ֆըրաթ» կը նշէ, որ «ցեղապաշտական» օրէնքը հայերուն, քիւրտերուն, ասորիներուն, չերքեզներուն եւ հրեաներուն կþարգիլէ իրենց ազգային մականունները կրելու։
Լրատու գործակալութիւնը կը հաղորդէ, որ ազգութեամբ ասորի Ֆաւլուս Այը իր անունն ու մականունը փոխելու եւ Փաուլուս Պարթումա դարձնելու համար դիմում մը ներկայացուցած էր Միտեաթի դատարան, սակայն դատարանը հիմնուելով 1934-ի մականուններու մասին օրէնքին վրայ, որու համաձայն օտար ծագում ունեցող մականուններ կրելը կարգիլուի, մերժած էր Այի վերածել ասորական Պարթումա մականունին։
Ֆաւլուս Այր Միտիաթի դատարանէն պահանջած էր կայացած որոշումը չեղեալ յայտարարելու համար դիմել Սահմանադրական դատարան։ Իր դիմումին մէջ ասորի քաղաքացին նշած էր, որ 1934-էն ի վեր գործող մականուններու մասին օրէնքը կը խոչընդոտէ թրքական ծագում չունեցող մականուններ կրելը, ինչ որ ազգային խտրականութիւն է։
Այը ուշադրութիւն հրաւիրելով Սահմանադրութեամբ ամրագրուած հաւասարութեան մասին սկզբունքին ընդգծած էր, որ թուրքերէնի եւ թրքական արմատ ունեցող մականուններու նկատմամբ արտօնեալ վերաբերմունքը բացայայտօրէն կը հակասէ հաւասարութեան սկզբունքին։ 9 անձերէ բաղկացած Սահմանադրական դատարանի բոլոր անդամները դէմ քուէարկած են Ֆաւլու Այիի՝ Միտեաթի դատարանի որոշումը չեղեալ յայտարարելու խնդրանքին։