Թուրքիա մեկնող հայաստանցիներուն թիւը 2011ի առաջին հինգ ամսուան ընթացքին՝ նախորդ տարուան նոյն ժամանակահատւածի համեմատ՝ աճած է 8.8 տոկոսով:
Թուրքիոյ մշակոյթի եւ զբօսաշրջութեան նախարարութեան հրապարակած տուեալներուն համաձայն, 2011 Յունուար-Մայիս ամիսներուն ընթացքին Թուրքիա այցելած է 18.835 հայաստանցի, որ նախորդ տարուան նոյն ժամանակահատուածին համեմատ աւելի է

8.8 տոկոսով:

(լուսանկարին մէջ թրքական ծովափ մը)


Միայն Մայիսին Թուրքիա այցելած է 5256 հայաստանցի, որ նախորդ տարուան նոյն ժամանակահատուածին համեմատ աւելի է 6.27 տոկոսով:
Նշենք, որ 2010ին Թուրքիա այցելած էր Հայաստանի 69,323 քաղաքացի, ինչ որ իր հերթին եօթը տոկոսով աւելի էր 2009ի համեմատ: